Nên học ngành luật nào có cơ hội việc làm ổn định và lương cao 2023?

Banner học bổng hè 26 triệu

Ngành luật hiện đang là một trong những ngành có triển vọng cao và được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn phân vân không biết nên học ngành luật nào sẽ tốt hơn. Bởi ngành luật là một ngành cực kỳ rộng, gồm rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Hãy tiếp tục đọc bài viết và tìm hiểu câu trả lời cùng Khoa Quốc Tế nhé!

1. Ngành luật là gì? 

Ngành Luật là gì?
Ngành Luật là gì?

Ngành luật là lĩnh vực nghiên cứu và thực hiện các quy định pháp luật để quản lý các mối quan hệ xã hội cụ thể và đặc trưng cho từng lĩnh vực cuộc sống. Các lĩnh vực chính của ngành luật có thể kể đến là luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, công chứng viên, chấp hành viên, chuyên viên pháp lý,…

Tại các trường đại học, ngành luật thường được chia thành các chuyên ngành khác nhau để cung cấp kiến thức chuyên sâu và bài bản cho sinh viên. Các chuyên ngành này bao gồm luật kinh tế, luật dân sự, luật hành chính, luật đất đai, và nhiều chuyên ngành khác. 

Mục tiêu là giúp sinh viên hiểu rõ và làm chủ một lĩnh vực pháp lý cụ thể và chuẩn bị họ cho công việc sau này trong lĩnh vực đó. Ví dụ như lĩnh vực luật dân sự tập trung vào việc điều chỉnh các quan hệ dân sự, về lao động, hôn nhân và gia đình, luật kinh tế sẽ cung cấp kiến thức liên quan đến giải quyết tranh chấp, quản lý cạnh tranh,…

2. Ngành Luật có những chuyên ngành nào? 

Ngành Luật có những chuyên ngành gì?
Ngành Luật có những chuyên ngành gì?

Tại các trường đại học tại Việt Nam, có một số ngành luật phổ biến mà sinh viên có thể theo học, bao gồm:

2.1. Ngành luật dân sự

Chương trình học Luật Dân sự tạo điều kiện cho sinh viên nắm vững kiến thức về nhiều khía cạnh quan trọng của lĩnh vực này, bao gồm các chủ đề như hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, thừa kế, thủ tục tố tụng dân sự, luật hôn nhân gia đình và quyền sở hữu công nghiệp…

2.2. Ngành luật thương mại

Chương trình học của ngành Luật thương mại tập trung vào cung cấp kiến thức tổng quan về nhiều lĩnh vực quan trọng của kinh tế và pháp luật. Các môn học trong ngành này bao gồm luật cạnh tranh, luật tài chính, luật phá sản, luật đầu tư, và nhiều môn khác. Đây là một số ví dụ về các lĩnh vực mà sinh viên của ngành Luật thương mại có thể nghiên cứu:  

NHẬP MÃ KQT30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Luật Cạnh tranh: Tập trung vào quy định về cạnh tranh, tránh việc làm ăn không minh bạch và hành vi độc quyền trong thị trường. 
 • Luật Tài chính: Nghiên cứu về quy định liên quan đến quản lý tài chính, ngân hàng, và thị trường tài chính. 
 • Luật Phá sản: Tìm hiểu về quy trình và quy định liên quan đến phá sản doanh nghiệp. 
 • Luật Đầu tư: Xem xét các vấn đề liên quan đến đầu tư, quyền sở hữu, và bảo vệ quyền của các nhà đầu tư. 

2.3. Ngành luật hành chính

Ngành Luật hành chính đào tạo kiến thức chuyên sâu về lý luận về Nhà nước và pháp luật, cách hoạt động của bộ máy nhà nước, và kiến thức về cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý công quyền. Các môn học nổi bật trong chuyên ngành này bao gồm:

 • Pháp luật hành chính và kinh tế thị trường: Nghiên cứu về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh tế và thị trường trong bối cảnh của quản lý hành chính.
 • Pháp luật về khiếu nại và tố cáo: Hiểu về cơ chế khiếu nại và tố cáo trong hệ thống quản lý công quyền, và quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tố cáo và khiếu nại.
 • Pháp luật hành chính với việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân: Tập trung vào quy định bảo vệ quyền và tự do của cá nhân và công dân trong quá trình thực hiện quyền hành chính.
 • Tài phán hành chính: Nghiên cứu về quản lý tài chính và tài sản của Nhà nước, và quy định về tài phán hành chính.
 • Pháp luật về công chức, viên chức: Hiểu về quy định về tuyển dụng, quản lý, và quyền lợi của công chức và viên chức.
 • Phân cấp trong quản lý nhà nước: Nghiên cứu về cách quản lý và tổ chức của hệ thống Nhà nước, từ cấp trung ương đến cấp địa phương.

2.4. Ngành luật hình sự

Ngành Luật hình sự mang đến bạn kiến thức và hiểu biết sâu về lĩnh vực tội phạm và hình phạt. Các môn học trong chuyên ngành này giúp bạn hiểu về tâm lý tội phạm, cách đấu tranh phòng chống tội phạm, và tâm lý học tư pháp. 

Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về các vấn đề lý luận trong lĩnh vực luật hình sự, trách nhiệm hình sự, và hình phạt. Dưới đây là một số ví dụ về kiến thức và kỹ năng bạn có thể học trong ngành Luật hình sự:

 • Tội phạm học: Nghiên cứu về các loại tội phạm, cách phân loại chúng, và quy định pháp luật liên quan.
 • Đấu tranh phòng chống tội phạm: Tìm hiểu về các biện pháp và chính sách để ngăn chặn tội phạm và bảo vệ cộng đồng.
 • Tâm lý học tư pháp: Hiểu về tâm lý học của tội phạm, cách đánh giá nguy cơ, và đề xuất giải pháp tư pháp.
 • Vấn đề lý luận về luật hình sự và tội phạm: Xem xét các lý thuyết và cơ sở pháp lý dưới đằng sau quy định về tội phạm và hình phạt.
 • Trách nhiệm hình sự: Nghiên cứu về trách nhiệm pháp lý của người vi phạm và cách hình phạt được áp đặt.

2.5. Ngành luật quốc tế

Chương trình đào tạo của Ngành Luật quốc tế cung cấp  kiến thức về nhiều khía cạnh quan trọng của pháp luật liên quan đến quan hệ quốc tế. Học chuyên ngành này sẽ giúp bạn:

 • Hiểu về Công pháp quốc tế: Học về quy tắc và hiệp định quốc tế, bao gồm các hiệp định thương mại quốc tế, điều lệ và hiệp định liên quan đến quyền con người, và quyền tài sản quốc tế.
 • Tư pháp quốc tế: Nghiên cứu về quy định và thực tiễn liên quan đến tư pháp quốc tế, bao gồm pháp luật tòa án quốc tế, trọng tài quốc tế, và quy trình xử lý các vụ kiện có yếu tố quốc tế.
 • Luật thương mại quốc tế: Học về quy tắc và quy định về thương mại quốc tế và luật kinh doanh quốc tế, bao gồm cả quy tắc về giao dịch quốc tế và xử lý tranh chấp thương mại.
 • Chức năng đối ngoại của nhà nước: Hiểu về cách các quốc gia tương tác với nhau thông qua các thỏa thuận quốc tế, đàm phán và thương lượng.
 • Kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp: Phát triển kỹ năng trong việc đàm phán hợp đồng ngoại thương và giải quyết các vụ tranh chấp dân sự có yếu tố quốc tế.

2.6. Ngành Quản trị – Luật

Khi bạn là sinh viên trong ngành Quản trị – Luật này, bạn sẽ  được trang bị kỹ năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp dựa trên phương diện pháp luật. 

Một số môn học tiêu biểu trong ngành này bao gồm luật cạnh tranh, luật thương mại, luật kinh doanh, và nhiều môn học khác. Đây là một số ví dụ về kiến thức và kỹ năng bạn có thể học trong ngành Quản trị – Luật:

 • Luật Cạnh tranh: Nghiên cứu về các quy định liên quan đến cạnh tranh trong thị trường và cách đảm bảo tuân thủ các quy tắc cạnh tranh.
 • Luật Thương mại: Hiểu về quy định về giao dịch thương mại, hợp đồng kinh doanh, và quyền và nghĩa vụ của các bên trong các hợp đồng.
 • Luật Kinh doanh: Tập trung vào các quy tắc liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, và quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp.

2.7. Ngành Luật kinh doanh

Chương trình đào tạo cử nhân luật với chuyên ngành Luật kinh doanh giúp bạn được trang bị phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Bạn có kiến thức cơ bản về pháp luật và thực tiễn pháp lý, đồng thời phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh.

Chương trình đào tạo này cũng đảm bảo rằng bạn cũng sẽ có kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh. Bạn tập học cách nghiên cứu và xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế của Việt Nam.

3. Nên học ngành luật nào?

Nên học ngành Luật gì?
Nên học ngành Luật gì?

Khi đặt ra câu hỏi về việc lựa chọn một ngành luật cụ thể,  chắc hẳn các bạn sẽ thấy bối rối vì có nhiều lựa chọn, nhiều chuyên ngành khác nhau. Tuy nhiên, để quyết định nên học chuyên ngành luật nào, có lẽ bạn nên bắt đầu bằng việc tự hỏi mình.

Hãy xem xét sở thích cá nhân của bạn và đặt ra câu hỏi về nơi bạn muốn đi theo con đường nào trong ngành luật. Hãy cân nhắc các yếu tố như cơ hội việc làm, khả năng theo đuổi sự nghiệp lâu dài, và nhiều khía cạnh khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngành luật là một lĩnh vực đặc biệt và không phải lúc nào cũng đơn giản. Để thành công trong việc học và làm việc trong lĩnh vực này, bạn cần phải có niềm đam mê thực sự và định hướng rõ ràng về mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Học luật không chỉ đơn giản là việc học thuộc lòng mà còn đòi hỏi hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến đời sống hàng ngày, và biết cách áp dụng chúng vào công việc thực tế.

Thực tế việc chọn một chuyên ngành luật cụ thể không quan trọng bằng việc bạn có tư duy nghề nghiệp mạnh mẽ. Nếu bạn có khả năng tư duy logic, hiểu sâu về các vấn đề và có khả năng phân tích, bạn sẽ có khả năng thành công không chỉ trong một mà có thể trong nhiều lĩnh vực luật song song.

4. Thực trạng ngành Luật Việt Nam

Thực trạng ngành Luật Việt Nam
Thực trạng ngành Luật Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, từ năm 2017 đến năm 2020, riêng về các chức danh tư pháp, Việt Nam cần tới hơn 20.000 nhân sự, bao gồm 13.000 luật sư, 2.300 thẩm phán, 2.000 công chứng viên, 3.000 chấp hành viên, và hàng trăm thẩm tra viên. Trong tương lai, nhu cầu về nhân sự trong ngành Luật dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao. 

Bên cạnh đó, số lượng sinh viên và trình độ đào tạo: Ngành Luật tại Việt Nam hiện nay có khoảng 60 trường đại học và cao đẳng đào tạo chuyên ngành này. Đến năm 2022, tổng số sinh viên theo học ngành Luật tại các trường đại học và cao đẳng đã đạt con số hơn 190.000 người.  

Không chỉ vậy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong ngành Luật tại Việt Nam khá cao, đạt khoảng trên 70%. Mức lương của những người làm việc trong ngành Luật ở Việt Nam có sự đa dạng, tùy thuộc vào vị trí công việc, trình độ và kinh nghiệm. Mức lương trung bình cho một Luật sư tại Việt Nam hiện nay dao động từ 10-20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, chất lượng đào tạo ngành Luật ở Việt Nam vẫn chưa đồng đều. Vẫn còn nhiều trường khác chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng đào tạo. Vào năm 2022, chỉ có khoảng 15% sinh viên đang theo học ngành Luật được đánh giá có kiến thức vững vàng, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

5. Có nên học ngành Luật không?

Có nên học ngành Luật không?
Có nên học ngành Luật không?

Nếu bạn đang đắn đo xem có nên theo đuổi ngành luật hay không, hãy xem xét những điều sau để đưa ra quyết định một cách tỉnh táo. Có nhiều lý do mà bạn có thể cân nhắc khi quyết định chọn ngành học hoặc nghề nghiệp của mình. Trong trường hợp của ngành luật, có những điểm sau:

5.1. Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn

Luật pháp đóng vai trò quan trọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ kinh tế đến xã hội và cuộc sống cá nhân. Hiểu biết về luật pháp có thể giúp bạn có ưu điểm so với người khác. Sự thành thạo trong một ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn, và khả năng áp dụng luật pháp có thể giúp bạn dễ dàng tận dụng các cơ hội việc làm phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay.

5.2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Luật pháp đại diện cho công lý và những người làm việc trong lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi công lý, đại diện cho lẽ phải và hệ thống pháp luật của quốc gia. Khi bạn làm việc trong ngành này, bạn sẽ được trải qua môi trường làm việc chuyên nghiệp, với quyền lực, tôn trọng và kỷ luật.

5.3. Có nguồn thu nhập cao, ổn định

Trong ngành luật, cơ hội nghề nghiệp thường hấp dẫn với nguồn thu nhập ổn định và khá cao. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể theo đuổi nhiều vị trí khác nhau như luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, và nhiều vị trí khác, với mức lương thường là ước mơ của nhiều người. Học ngành luật có thể mở ra một tương lai đầy triển vọng.  

6. Ngành luật nên học trường nào?

Ngành Luật nên học trường nào?
Ngành Luật nên học trường nào?

Lựa chọn ngành luật nào và chọn trường nào để học có thể là một quyết định quan trọng. Đặc biệt, nếu bạn quyết định theo đuổi ngành luật kinh tế, hãy xem xét các cơ hội du học có sẵn. Cùng Khoa Quốc Tế khám phá thêm về chủ đề này nhé!

Xem thêm:

6.1. Các trường đại học đào tạo luật trong nước

Có một số trường đại học tại Việt Nam mà bạn có thể xem xét nếu quyết định theo đuổi ngành luật:

 • Trường Đại học Luật Hà Nội: Nổi tiếng với chất lượng đào tạo luật và các chuyên ngành như Luật Kinh tế, Luật học, Luật thương mại quốc tế, và nhiều chuyên ngành khác.
 • Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh: Được xem là đơn vị đào tạo luật tốt nhất ở khu vực phía Nam, với các chuyên ngành đào tạo nổi tiếng như Luật Thương mại, Luật Quốc tế, Luật dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, và nhiều chuyên ngành khác.
 • Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội: Đây là một lựa chọn khác để nhận đào tạo chuyên sâu về Luật một cách bài bản.
 • Trường Đại học Luật Huế: Tại miền Trung, Trường Đại học Luật Huế là một cơ sở đào tạo Luật uy tín và chất lượng.

6.2. Du học ngành luật ở nước ngoài

 • Du học ngành Luật sở hữu trí tuệ: Singapore là lựa chọn tốt với nền kinh tế phát triển và sự quan tâm đặc biệt đến Luật sở hữu trí tuệ.
 • Du học ngành Luật Thương mại quốc tế: Nếu bạn quyết định theo đuổi ngành Luật Thương mại quốc tế, Mỹ, Anh, Úc, và nhiều quốc gia khác có các trường đại học uy tín về lĩnh vực này.
 • Du học ngành Luật Quốc tế: Nếu bạn đam mê nghiên cứu, tư vấn và phát triển cộng đồng, các môn học như Luật so sánh, Luật Biển, Luật Châu Âu, Công pháp Quốc tế, và Nhân quyền sẽ phù hợp với bạn.
 • Du học ngành Luật hình sự: Nếu bạn quyết định theo đuổi ngành Luật hình sự, Canada, Anh, và nhiều quốc gia khác là lựa chọn lý tưởng để học về tội phạm, án phạt, và nhân quyền.

Hãy xem xét cẩn thận và tìm hiểu về các chương trình du học, chất lượng đào tạo, và cơ hội nghề nghiệp tại các quốc gia và trường học mà bạn quan tâm.

7. Những khó khăn khi học ngành Luật

Những khó khăn khi học ngành Luật
Những khó khăn khi học ngành Luật

Học ngành Luật đòi hỏi sự nghiêm túc và đầu tư tâm huyết. Khó dễ học còn phụ thuộc vào khả năng và sự cố gắng của từng người. Dưới đây là những điểm cụ thể để bạn hiểu rõ hơn về tính chất của ngành Luật:

 • Khó khăn trong quá trình học tập: Ngành Luật yêu cầu bạn phải nắm vững kiến thức về nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị và các lĩnh vực pháp lý khác. Điều này đòi hỏi sự tập trung và khả năng nghiên cứu sâu về các vấn đề phức tạp.
 • Chủ đề đa dạng: Sinh viên Luật cần học về tâm lý học tư pháp, luật tố tụng và nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, bất động sản, thương mại, và luật quốc tế.
 • Tỷ lệ bỏ học: Tỷ lệ sinh viên bỏ học trong ngành Luật ở một số trường đại học có thể khá cao, khoảng từ 10% đến 20%.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ví dụ về những người đã thành công trong ngành Luật, như ông Lê Nguyễn Hưng, người đã tốt nghiệp Luật tại Đại học Harvard và góp phần quan trọng cho phát triển của Việt Nam.

Tóm lại, khó dễ học ngành Luật phụ thuộc vào sự nỗ lực và đam mê của bạn. Nếu bạn cam kết và có sự kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể vượt qua mọi thách thức trong ngành này.

8. Kỹ năng cần có khi theo đuổi ngành Luật là gì?

Kỹ năng cần có khi theo đuổi ngành Luật là gì?
Kỹ năng cần có khi theo đuổi ngành Luật là gì?

Ngành Luật là một lĩnh vực đặc thù đòi hỏi sự kỹ lưỡng, tổ chức và nhiều kỹ năng khác. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà sinh viên ngành Luật cần phát triển:

 • Tư duy logic và phân tích vấn đề: Khả năng đánh giá, phân tích, và hiểu sự việc từ nhiều góc độ khác nhau là quan trọng. Điều này giúp bạn xây dựng lập luận mạch lạc và đưa ra quyết định cân nhắc.
 • Tổ chức và quản lý: Ngành Luật đòi hỏi sắp xếp thông tin, tài liệu, và thậm chí thời gian một cách hiệu quả. Kỹ năng tổ chức và quản lý giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp.
 • Nghiên cứu: Việc nghiên cứu là quá trình quan trọng để hiểu sâu về các quy định pháp luật, tìm hiểu vấn đề cụ thể, và đưa ra lập luận mạch lạc. Nghiên cứu cũng giúp bạn cập nhật thông tin mới nhất về pháp luật và thực tiễn pháp lý.

9. Học Luật ra làm gì? 

Học Luật ra làm gì?
Học Luật ra làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật, có nhiều cơ hội việc làm rất hấp dẫn. Dưới đây là một số công việc mà bạn có thể theo đuổi:

9.1. Pháp chế doanh nghiệp

Bộ phận pháp chế doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và tư vấn về các vấn đề kinh tế cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn. Đây là một lĩnh vực có triển vọng và đang thiếu nguồn nhân lực có chất lượng. 

Nếu bạn đang tự hỏi về mục tiêu sau khi học Luật kinh tế, thì bắt đầu sự nghiệp tại bộ phận pháp chế doanh nghiệp có thể là một sự lựa chọn thích hợp.

9.2. Công chứng viên

Công chứng viên có nhiệm vụ quan trọng trong việc xác minh tính hợp pháp của các loại văn bản và chứng thực giấy tờ, cũng như tạo bản sao từ bản gốc. Để trở thành một công chứng viên, người đó cần đạt bằng cử nhân không chỉ là điều kiện cơ bản mà còn phải tham gia khóa học do Học viện Tư pháp tổ chức. 

Sau đó, họ phải vượt qua kỳ thi sát hạch và hoàn thành thời gian thực tập theo quy định. Điều này đảm bảo rằng công chứng viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách chính xác và đáng tin cậy.

9.3. Chuyên viên pháp lý

Nếu bạn đang tự hỏi về tương lai sau khi học luật dân sự, hãy xem xét sự nghiệp chuyên viên pháp lý. Chuyên viên pháp lý là những chuyên gia có trách nhiệm giải quyết và tư vấn về các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp. Công việc của họ bao gồm việc nghiên cứu, soạn thảo, và hoàn thiện các tài liệu và hồ sơ pháp lý liên quan đến các vụ án.

Luật sư

Chọn con đường trở thành một luật sư là một sự lựa chọn tốt đối với những ai có niềm đam mê với lĩnh vực pháp luật. Để theo đuổi sự nghiệp này, bạn cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, có bằng cấp và chứng chỉ hành nghề luật sư, và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này. 

Công việc của luật sư yêu cầu khả năng nghiên cứu, áp dụng pháp luật vào các tình huống thực tế và cung cấp giải pháp phù hợp cho khách hàng hoặc doanh nghiệp của họ. Điều này đòi hỏi các kỹ năng giao tiếp, phân tích, và quản lý thời gian, cùng với tư duy logic và quyết đoán.

9.4. Giảng viên ngành luật

Nếu bạn đam mê nghiên cứu trong lĩnh vực ngành luật và muốn chia sẻ kiến thức với thế hệ tương lai, thì việc trở thành giảng viên chuyên ngành luật là một sự lựa chọn thích hợp. Để đạt được điều này, bạn cần hoàn thành chương trình học sau đại học và tuân thủ các yêu cầu liên quan đến đào tạo giảng dạy. 

Ngoài ra, bạn cần phải trang bị cho mình các kỹ năng quan trọng cho vai trò giảng viên bao gồm việc sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả, thực hiện các buổi thuyết trình một cách rõ ràng và giao tiếp một cách xuất sắc.

9.5. Kiểm sát viên/Công tố viên

Với vị trí công việc một kiểm sát viên/công tố viên, bạn sẽ đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng như điều tra, truy tố và đưa ra cáo trạng đối với các vụ án hình sự, hoặc theo dõi các vụ án theo chỉ đạo của Viện trưởng.

Để trở thành kiểm sát viên hoặc công chứng viên, bạn cần tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành luật và cũng phải học nghiệp vụ về điều tra tội phạm. Bạn cần thảo luận thêm một số điểm về kiến thức tư duy, nắm vững kỹ năng tranh biện, hùng biện và phân tích thông tin.

9.6. Thư ký toà án

Để trở thành thư ký tòa án, bạn cần hoàn thành bằng cử nhân ngành luật và vượt qua kỳ thi tuyển công chức của Tòa án. Công việc của thư ký tòa án đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt và sự thành thạo trong việc sử dụng tin học văn phòng. 

Nhiệm vụ chính của thư ký tòa án bao gồm ghi chép và tổng hợp thông tin liên quan đến văn bản tố tụng, quản lý hồ sơ và hỗ trợ thẩm phán trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự chỉ đạo từ cấp trên.

9.7. Thẩm phán

Việc trở thành thẩm phán trong hệ thống tư pháp đòi hỏi một quá trình học tập và rèn luyện dài hạn. Đầu tiên, sau khi tốt nghiệp đại học và có bằng cử nhân ngành luật, bạn có thể bắt đầu bước đầu tiên trong con đường trở thành thẩm phán bằng việc làm thư ký tòa án.

Sau đó, bạn cần tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm phán để phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhiệm vụ này. Cuối cùng, để nhận quyết định bổ nhiệm thẩm phán, bạn cần được ứng cử và được Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao hoặc cơ quan có thẩm quyền tương tự bổ nhiệm.

Chức danh thẩm phán là một vị trí cao quý trong hệ thống tư pháp và đòi hỏi kiến thức pháp luật sâu rộng, khả năng phân tích tình huống phức tạp, và khả năng đưa ra các quyết định công bằng dựa trên luật pháp.

10. Mức lương trung bình ngành Luật là bao nhiêu?

Mức lương trung bình ngành Luật là bao nhiêu?
Mức lương trung bình ngành Luật là bao nhiêu?

Mức lương trong lĩnh vực luật có sự biến động lớn tùy theo vị trí công việc, kinh nghiệm, địa điểm làm việc và cơ quan hoặc tổ chức tuyển dụng. Dưới đây là mức lương trung bình (ước tính) cho một số vị trí công việc phổ biến trong lĩnh vực luật:

 • Chuyên viên pháp chế: Mức lương thường dao động từ khoảng 13,4 triệu đến 46 triệu đồng/tháng.
 • Giảng viên luật: Mức lương trung bình thường nằm trong khoảng từ 14,9 triệu đến 50 triệu đồng/tháng.
 • Chuyên viên pháp lý: Mức lương trung bình có thể nằm trong khoảng từ 18,5 triệu đến 46 triệu đồng/tháng.

Đối với các vị trí làm việc trong các cơ quan Nhà nước như Công chứng viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, mức lương sẽ phụ thuộc vào cấp bậc và vùng địa điểm làm việc. Tùy thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực cá nhân, mức lương có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức lương trung bình được nêu trên.

Xem thêm:

Như vậy với những chia sẻ của Khoa Quốc Tế về vấn đề nên học ngành luật nào trên đây, hy vọng chúng sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nét hơn về ngành học này và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình trong tương lai. Chúc bạn thành công trên con đường mình chọn!

Bình luận

Bài viết liên quan: