Cách tính điểm trung bình môn đại học năm 2023

Banner giảm 40% học phí

Việc tính điểm trung bình môn hay tín chỉ tích lũy tại đại học là một yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả tốt nghiệp của sinh viên. Hầu hết các bạn sinh viên đã nắm rõ quy trình này từ năm nhất, nhưng nếu bạn còn đang mơ hồ, hãy cùng Khoa Quốc Tế xem cách tính điểm trung bình môn đại học ngay sau đây nhé!

Cách tính điểm trung bình môn đại học

Cách tính điểm trung bình môn đại học
Cách tính điểm trung bình môn đại học

Ở đại học, điểm số của mỗi môn học bao gồm hai phần chính: điểm quá trình và điểm thi cuối kỳ. Phần điểm quá trình thường chiếm một tỷ lệ từ 30% đến 50%, trong khi phần điểm thi cuối kỳ thường nắm giữ từ 50% đến 70% tổng điểm của môn học.

Điểm thi cuối kỳ là điểm của bài thi cuối cùng mà sinh viên phải vượt qua. Còn điểm quá trình sẽ đa dạng hơn, có thể bao gồm điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm bài tiểu luận nhóm, kết quả thuyết trình nhóm, thậm chí điểm chuyên cần.

Cách tính điểm trung bình môn học rất đơn giản. Ví dụ: nếu một môn học có điểm giữa kỳ là 7 điểm và điểm cuối kỳ là 9 điểm

 • Trường hợp môn học chia theo tỷ lệ 30% cho giữa kỳ và 70% cho cuối kỳ, bạn có thể tính như sau: (7 * 30%) + (9 * 70%) = 8.4. Do đó, điểm trung bình môn học sẽ là 8.4.
 • Trường hợp môn học chia theo lệ 50% giữa kỳ và 50% cuối kỳ, bạn chỉ cần tính: (7 * 50%) + (9 * 50%) = 8.0. Vậy điểm trung bình sẽ là 8.0.

Xác định số lượng tín chỉ từng môn học

Xác định số lượng tín chỉ từng môn học
Xác định số lượng tín chỉ từng môn học

Hầu hết các trường đại học đều áp dụng hình thức tín chỉ cho việc đánh giá môn học. Mỗi môn học thường được gán từ 2 đến 4 tín chỉ, tùy thuộc vào thời lượng và khối lượng học của từng môn. Nếu là khóa luận tốt nghiệp, tín chỉ có thể lên đến 10. Số lượng tín chỉ được xem như một trọng số đánh giá mức độ quan trọng của môn học.

Nếu một môn học có nhiều tín chỉ hơn, điểm của nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến điểm trung bình tích lũy của bạn. Để tính toán điểm trung bình tích lũy một cách chính xác, bạn cần biết rõ số lượng tín chỉ của từng môn học để có cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng của chúng.

Cách tính điểm trung bình tích lũy đại học theo tín chỉ

Cách tính điểm trung bình tích lũy đại học theo tín chỉ
Cách tính điểm trung bình tích lũy đại học theo tín chỉ

Sau khi nắm được cách tính điểm trung bình môn đại học và xác định được số lượng tín chỉ thì việc tính điểm trung bình tích lũy theo tín chỉ trở nên dễ dàng hơn. Việc của bạn chỉ cần nhân điểm trung bình của mỗi môn với số tín chỉ của nó, sau đó tổng hợp tất cả và chia cho tổng số tín chỉ. Ví dụ:

NHẬP MÃ KQT30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Môn A: Điểm trung bình 8.0, 2 tín chỉ
 • Môn B: Điểm trung bình 9.2, 2 tín chỉ
 • Môn C: Điểm trung bình 8.5, 3 tín chỉ
 • Môn D: Điểm trung bình 6.0, 3 tín chỉ

Để tính điểm trung bình tích lũy, bạn có thể thực hiện như sau:

(8.0 * 2) + (9.2 * 2) + (8.5 * 3) + (6.0 * 3) = 16 + 18.4 + 25.5 + 18 = 77.9

Sau đó, chia tổng điểm cho tổng số tín chỉ:

77.9 / (2 + 2 + 3 + 3) = 77.9 / 10 = 7.79

Vậy là điểm trung bình tích lũy 4 môn học của bạn là 7.79

Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4

Ví dụ có bảng điểm sau:

Môn họcSố tín chỉĐiểm hệ 4Tính
Môn 1 – HK1343×4 =12
Môn 2 – HK1434×3 =12
Môn 3 – HK2121×2 =2
Cộng8 TC26

Điểm trung bình tích lũy: 26/8 = 3.25

Điểm trung bình tích lũy là: Các học kỳ tiếp theo tính tổng điểm NHÂN VỚI số tín chỉ từng môn đem CHIA CHO tổng số tín chỉ (tính lại từ học kỳ đâu không tính riêng từng học kỳ). Các môn học không tính điểm trung bình là: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Dù có nhiều môn học trong học kỳ, cách tính điểm trung bình tích lũy vẫn giữ nguyên đơn giản. Thông thường, các trường sẽ cung cấp công cụ trực tuyến giúp tự động tính điểm trung bình tích lũy cho sinh viên.

Cách tính điểm tốt nghiệp đại học theo hệ thống tín chỉ

Cuối mỗi năm học, bộ phận công tác sinh viên sẽ tổng hợp và tính toán điểm trung bình tích lũy cho năm học đó. Khi sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo đại học, có nghĩa đã tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết. Thời gian hoàn thành chương trình có thể kéo dài từ 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm, tùy theo chương trình học của trường.

Điểm tốt nghiệp đại học thường được tính dựa trên trung bình điểm tích lũy của từng năm học hoặc trung bình điểm tích lũy của các kỳ học, sau đó được quy về hệ thống điểm 4. Ví dụ:

 • Trung bình điểm tích lũy năm học thứ nhất: 3.5
 • Trung bình điểm tích lũy năm học thứ hai: 3.0
 • Trung bình điểm tích lũy năm học thứ ba: 2.8
 • Trung bình điểm tích lũy năm học thứ tư: 3.0

Kết quả điểm tốt nghiệp đại học sẽ được tính như sau: (3.5 + 3.0 + 2.8 + 3.0) : 4 = 3.08. Với điểm này, bạn sẽ được xếp loại học lực khá và tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp khá.

Xem thêm:

Trường hợp học lại, học cải thiện, học vượt

Với nội dung trên bạn đã biết cách tính điểm trung bình môn đại học và tính điểm theo tín chỉ rồi đúng không? Vậy trong trường hợp học lại, học cải thiện hay học vượt thì điểm số được tính như thế nào?

Trong trường hợp sinh viên quyết định học lại hoặc cải thiện điểm, thì điểm trung bình tích lũy sẽ được tính lại dựa trên điểm trung bình mới của môn học mà họ đã học lại hoặc cải thiện. Điều này đơn giản là việc thay đổi điểm trung bình của môn đó, sau đó tính lại điểm trung bình tích lũy theo quy trình tiêu chuẩn.

Nếu bạn đã học vượt môn học nào đó, thì không có vấn đề gì cả. Khi bạn có điểm trung bình của môn học mà bạn đã học vượt, bạn cũng chỉ cần thêm nó vào công thức tính điểm trung bình tích lũy như bình thường.

Cách tính và quy đổi điểm trung bình học kỳ, năm học

Cách tính và quy đổi điểm trung bình học kỳ, năm học
Cách tính và quy đổi điểm trung bình học kỳ, năm học

Để tính điểm trung bình, các điểm chữ của các học phần thường được quy đổi thành điểm số theo cách sau:

 • A quy đổi thành 4 điểm.
 • B quy đổi thành 3 điểm.
 • C quy đổi thành 2 điểm.
 • D quy đổi thành 1 điểm.
 • F quy đổi thành 0 điểm.

Ngoài ra, một số trường đại học có hệ thống điểm chữ mở rộng, ví dụ D+ được quy đổi thành 1,5; C+ thành 2,5 và B+ thành 3,5.

Tuy nhiên, các điểm chữ không thuộc vào các trường hợp quy đổi nêu trên thường không được tính vào các điểm trung bình của học kỳ, năm học hoặc tích luỹ. Những học phần không nằm trong chương trình đào tạo không được xem xét trong quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Cách xếp loại học lực đại học

Cách xếp loại học lực đại học
Cách xếp loại học lực đại học

Sinh viên được phân loại học lực dựa trên điểm trung bình của họ trong các hệ thống điểm khác nhau như sau:

Theo thang điểm 4

 • Từ 3,6 đến 4,0: Được đánh giá là Xuất sắc.
 • Từ 3,2 đến cận 3,6: Được đánh giá là Giỏi.
 • Từ 2,5 đến cận 3,2: Được đánh giá là Khá.
 • Từ 2,0 đến cận 2,5: Được đánh giá là Trung bình.
 • Từ 1,0 đến cận 2,0: Được đánh giá là Yếu.
 • Dưới 1,0: Được đánh giá là Kém.

Theo thang điểm 10

 • Từ 9,0 đến 10,0: Được đánh giá là Xuất sắc.
 • Từ 8,0 đến cận 9,0: Được đánh giá là Giỏi.
 • Từ 7,0 đến cận 8,0: Được đánh giá là Khá.
 • Từ 5,0 đến cận 7,0: Được đánh giá là Trung bình.
 • Từ 4,0 đến cận 5,0: Được đánh giá là Yếu.
 • Dưới 4,0: Được đánh giá là Kém.

Bao nhiêu điểm thì qua môn?

Chắc hẳn bạn đã nắm được cách tính trung bình môn đại học, vậy bao nhiêu điểm thì qua môn? Mức độ đánh giá điểm học phần và tín chỉ có thể thay đổi tùy theo trường đại học mà bạn theo học, tuy nhiên, cách tổng quát để tính điểm qua môn thường khá giống nhau.

Khi bạn học theo hình thức tín chỉ, điểm học phần được xác định dựa trên nhiều yếu tố bao gồm điểm chuyên cần, điểm thực hành, bài tập, và điểm thi. Sau đó, điểm này được quy đổi thành thang điểm 4 hoặc 10 để xác định liệu bạn đã qua môn hay chưa.

Bao nhiêu điểm thì qua môn?
Bao nhiêu điểm thì qua môn?

Hiện nay, phổ biến là các trường đại học sử dụng hệ thống điểm hệ 4 và điểm chữ. Thông thường, điểm trung bình tích lũy từ D trở lên thì bạn không cần phải học lại. Điểm F tức là không qua môn và bạn sẽ phải học lại hoặc thi lại môn đó. Vì vậy, sự kết hợp giữa điểm trên lớp, điểm thi và hệ số tính điểm học kỳ được quy định bởi từng trường để xác định liệu bạn đã đủ điểm qua môn hay chưa.

Giả sử điểm trung bình trên lớp của bạn là 8,0 và trường quy định rằng điểm trung bình trên lớp chiếm 40% tổng điểm, còn điểm thi chiếm 60%. Điểm F không được tính là đạt 4,0 điểm trung bình môn học. Cách tính:

Đầu tiên, bạn tính điểm trung bình trên lớp chiếm 40%: 8,0 x 40% = 3,2 điểm.

Sau đó, bạn tính điểm số cần phải đạt để qua môn: 4,0 – 3,2 = 0,8 điểm.

Tiếp theo, bạn chia 0,8 điểm cho tỷ lệ 60% (0,8 / 60%) để xác định điểm cần đạt trong bài thi: 0,8 / 60% = 1,333 điểm.

Vậy, bạn chỉ cần đạt 1,5 điểm trong bài thi để qua môn.

Xem thêm:

Một số câu hỏi về cách tính điểm trung bình môn đại học

Một số câu hỏi về cách tính điểm trung bình môn đại học
Một số câu hỏi về cách tính điểm trung bình môn đại học

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về cách tính điểm trung bình môn đại học:

Điểm trung bình môn đại học được tính như thế nào?

Điểm trung bình môn đại học được tính dựa trên điểm của các thành phần đánh giá trong một môn học, bao gồm điểm quá trình và điểm thi. Tỷ lệ điểm của các thành phần này được quy định bởi từng trường đại học.

Ví dụ: Nếu một môn học có điểm giữa kỳ là 9 điểm và điểm cuối kỳ là 8 điểm

Trường hợp môn học chia theo tỷ lệ 30% cho giữa kỳ và 70% cho cuối kỳ, bạn có thể tính như sau: (9 * 30%) + (8 * 70%) = 8.3. Vậy, điểm trung bình môn học sẽ là 8.3.

Điểm trung bình môn đại học được tính như thế nào để xét học bổng?

Để xét học bổng, các trường đại học thường yêu cầu sinh viên có điểm trung bình môn học kỳ hoặc năm học đạt từ một mức điểm nhất định trở lên. Mức điểm này phụ thuộc vào loại học bổng và quy định của từng trường đại học.

Điểm trung bình môn đại học được tính như thế nào để xét tốt nghiệp?

Điểm trung bình môn đại học là một trong những tiêu chí quan trọng để xét tốt nghiệp đại học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên cần đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2,0 trở lên để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Cách tính điểm trung bình môn đại học khi có môn học được miễn giảm?

Nếu bạn được miễn giảm một môn học, thì điểm trung bình môn của bạn sẽ không được tính cho môn học đó. Trong trường hợp này, điểm trung bình môn của bạn sẽ được tính dựa trên điểm của các môn học còn lại.

Cách tính điểm trung bình môn đại học khi có môn học được chuyển đổi tín chỉ?

Nếu bạn chuyển đổi tín chỉ của một môn học sang môn học khác, thì điểm trung bình môn của bạn sẽ được tính dựa trên điểm của môn học được chuyển đổi.

Cách tính điểm trung bình môn đại học khi có môn học được học lại?

Nếu bạn học lại một môn học, thì điểm trung bình môn của bạn sẽ được tính dựa trên điểm của lần thi cuối cùng.

Khoa Quốc Tế mong rằng thông tin trong bài viết sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu cách tính điểm trung bình môn đại học. Từ đó, bạn có thể tự tin và tự quản lý kết quả học tập của mình. Chúc cho sự nỗ lực trong học tập của các bạn sẽ đạt kết quả tốt. Đừng quên theo dõi chuyên mục Nhịp sống để cập nhập nhiều thông tin hữu ích bạn nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: