Thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành: Lý thuyết + bài tập áp dụng

Banner back to school tháng 7

Thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành là một trong những chủ điểm tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều bạn vẫn chưa biết rõ cách sử dụng. Để giúp các bạn nắm vững kiến thức hơn, Khoa Quốc Tế đã tổng hợp đầy đủ khái niệm, cấu trúc, cách dùng và bài tập về ngữ pháp này. Mời các bạn cùng học bài bên dưới bài viết nhé!

Khái niệm và cấu trúc thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành

Khái niệm

Hiện tại hoàn thành có tên gọi tiếng Anh là present perfect. Thì này được dùng khi diễn tả các hành động đã kết thúc trong quá khứ, được liên hệ đến hiện tại và vẫn có ảnh hưởng đối với nó. Khi sử dụng thì hiện tại hoàn thành dưới thể nghi vấn [interrogative], động từ của câu được dùng để đặt câu hỏi.

Cấu trúc thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành

Công thức:

Have + subject + past participle + …?
Khái niệm và cấu trúc thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành
Khái niệm và cấu trúc thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành

Chú ý:

 • Have/has: Nếu chủ từ của câu là ngôi thứ ba số ít, các bạn thay have bằng has
 • Nếu động từ có quy tắc [Regular past participles] thì các bạn chỉ cần thêm -d hoặc -ed vào sau động từ cơ bản
 • Nếu là động từ bất quy tắc [Irregular past participles] thì bạn bắt buộc phải học thuộc lòng
HAVESUBJECTPAST PARTICIPLEQUESTIONMARK
HaveI/youworked …?…?
Hashe/she/itworked …?…?
Havewe/you/theyworked …?…?

Cách dùng thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành

Các bạn có thể dùng thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành khi muốn hỏi về những vấn đề sau:

 • Một số tình huống xảy ra trong quá khứ với kết quả ở hiện tại
 • Hành động đã hoàn thành trong quá khứ nhưng liên quan đến kinh nghiệm sống cho đến nay

Ví dụ về thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành

Những tình huống diễn ra trong quá khứ nhưng liên quan kết quả ở hiện tại

 • Have they been lucky?
 • Has Lan been born?
 • Have they had the same lesson?

Hành động đã hoàn thành trong quá khứ đề cập đến kinh nghiệm sống của ai đó cho đến nay

NHẬP MÃ KQT30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Have I talked to Phong four times?
 • Has Lan visited this castle?
 • Have they traveled without their smartphone?

Xem thêm:

Tổng kết kiến thức thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành

Các bạn có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành ở thể nghi vấn khi muốn hỏi về các hành động đã diễn ra hoàn thành trong quá khứ, có mối liên hệ với hiện tại và vẫn còn ảnh hưởng đối với nó.

Tổng kết kiến thức thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành
Tổng kết kiến thức thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành

Khi các bạn sử dụng ở thể nghi vấn, câu bắt đầu bằng từ have theo sau sẽ là chủ ngữ và kèm theo một quá khứ phân từ (kết câu bằng dấu chấm hỏi).Khi sử dụng ngôi thứ ba số ít, các bạn sẽ dùng has.

LƯU Ý: Nếu chủ từ trong câu ở ngôi thứ ba số ít các bạn thay have bằng has. Nếu động từ có quy tắc các bạn chỉ cần thêm -d hoặc -ed vào sau động từ cơ bản. Nếu là động từ bất quy tắc [Irregular past participles] bắt buộc các bạn phải học thuộc lòng.

Ví dụ:

 • “Has Lan played an important role in her project this morning?” “Lan có đóng một vai trò quan trọng trong dự án của cô ấy sáng nay không?”
 • “Did she work on an important project yesterday?” “Cô ấy có làm việc trong một dự án quan trọng ngày hôm qua không?”

Bài tập củng cố kiến thức

Bên dưới là một số bài tập mà bạn có thể luyện tập để củng cố kiến thức. Cùng làm bài tập và kiểm tra đáp án xem đúng được bao nhiêu câu nhé!

Phần bài tập

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau

 1. they/ answer/ the question 
 2. Lan/ lock/ the door 
 3. Hoa/ call/ us 
 4. They/ see/ the picture 
 5. your friend/ get/ the letter 
 6. it/ rain/ a lot 
 7. how often/ Lan/ sing/ the song 
 8. Mai/ watch/ the film 
 9. how many books/ Ben/ read 
 10. ever/ you/ be/ to LA

Bài tập 2: Đặt câu hỏi cho những câu trả lời bên dưới

 1. I have eaten an apple.
 2. You have bought some bread.
 3. He has travelled a lot.
 4. We have been to London.
 5. They have lost their dog. 
 6. She has visited Big Ben.
 7. It has been a lovely day. 
 8. We have taken your umbrella. 
 9. I have sent a letter. 
 10. It has been easy!

Phần đáp án

Bài tập 1

 1. Have they answered the question?
 2. Has Lan locked the door?
 3. Has Hoa called us?
 4. Have they seen the picture?
 5. Has your friend got the letter?
 6. Has it rained a lot?
 7. How often has Lan sung the song?
 8. Has Mai watched the film?
 9. How many books has Ben read?
 10. Have you ever been to LA?

Bài tập 2

 1. Have I eaten an apple?
 2. Have you bought some bread?
 3. Has he travelled a lot?
 4. Have we been to London?
 5. Have they lost their dog?
 6. Has she visited Big Ben?
 7. Has it been a lovely day?
 8. Have we taken your umbrella?
 9. Have I sent a letter?
 10. Has it been easy?

Như vậy là chúng ta vừa học xong chủ điểm ngữ pháp thể nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành. Hãy ôn bài thật kỹ và làm một số bài tập tự luyện để củng cố kiến thức bạn nhé. Khoa Quốc Tế chúc bạn học tốt tiếng Anh.

Bình luận

Bài viết liên quan: