Mách bạn 5 bước chinh phục cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Banner giảm 40% học phí

Câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các bạn có thể chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động qua lại chỉ với những bước đơn giản. Để hiểu rõ hơn, hãy theo dõi bài viết bên dưới của Khoa Quốc Tế nhé. Đây chắc chắn là bí kíp giúp bạn ghi điểm trong bài thi.

Khái niệm câu bị động tiếng Anh

Trước khi tìm hiểu cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, các bạn hãy cùng đi tìm hiểu những khái niệm đơn giản trước nhé! 

Đầu tiên, câu bị động là một câu trong tiếng Anh, được sử dụng nhằm mục đích nhấn mạnh vào một hành động trong câu, không quan trọng tác nhân gây ra hành động là ai.

Khái niệm câu bị động tiếng Anh
Khái niệm câu bị động tiếng Anh – Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Cấu trúc câu thể bị động tiếng Anh:

S + dạng động từ tobe + động từ ở quá khứ phân từ.

Ví dụ câu chủ động và bị động:

 • Câu ở dạng chủ động: My mom is cleaning my room. (Mẹ tôi đang lau dọn phòng của tôi).
 • Câu ở dạng bị động: My room is being cleaned by Mom. (Phòng của tôi đang được lau dọn bởi mẹ tôi).

Cách thức chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Cấu trúc chung cách chuyển câu chủ động sang câu bị động

Cấu trúc:

Thể Chủ động: S +V + O +…
Thể Bị động: S+ be + PII + by + O +…

Trong đó: Chủ ngữ của câu bị động đó là tân ngữ của câu chủ động và ngược lại, tân ngữ của câu bị động sẽ là chủ ngữ của câu bị động.

NHẬP MÃ KQT30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bên dưới là những bước chuyển câu chủ động sang câu bị động:

Bước 1: Bạn cần xác định thành phần của câu chủ động. Lưu ý, câu chủ động cần phải có tân ngữ thì mới chuyển được sang câu bị động. Trong câu có tân ngữ và trạng ngữ thường được ngăn cách với nhau bằng một giới từ hoặc những từ chỉ thời gian.

Bước 2: Chuyển tân ngữ câu chủ động lên làm chủ ngữ cho câu bị động. Nếu trong câu có đại từ nhân xưng làm tân ngữ thì bạn cần phải chuyển thành đại từ để làm chủ ngữ tương ứng.

Bước 3: Để chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, bạn cần xác định thêm xem thì của câu chủ động thuộc thì nào cơ bản trong 12 thì tiếng Anh. Cấu trúc và dấu hiệu các thì chắc hẳn bạn đã nắm vững trong phần ngữ pháp. Sau đó chuyển thì ở câu chủ động sang bị động bằng cách lùi 1 thì tương ứng. 

Lưu ý: Bạn cần học thuộc bảng 360 động từ bất quy tắc tiếng Anh để chia động từ dạng quá khứ cho đúng.

Bước 4: Xem chủ ngữ của câu chủ động có rõ ràng không, nếu tân ngữ rõ ràng rồi thì bạn chỉ việc lấy tân ngữ đó lên làm chủ ngữ của câu bị động. Còn nếu câu là đại từ nhân xưng thì phải cần chuyển đại từ đó làm tân ngữ tương ứng rồi mới chuyển lên làm chủ ngữ.

Cách thức chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Cách thức chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Bước 5: Nếu trong câu chủ động có trạng từ chỉ thời gian hay trạng từ chỉ nơi chốn thì các bạn cần lưu ý chuyển sang câu bị động cho đồng nhất.

Xem thêm: Cấu trúc would rather

Ví dụ chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Câu chủ động: I went to the cinema yesterday. (Tôi đi xe phim vào ngày hôm qua).

Bước 1:  Xác định những thành phần câu: 

 • Chủ ngữ là I.
 • Tân ngữ là the cinema.
 • Trạng từ chỉ thời gian đó là yesterday.
 • Động từ là went.

Bước 2: Sau khi xác định được những thành phần trong câu, chúng ta lấy tân ngữ của câu chủ động lên làm chủ ngữ câu bị động.

Bước 3: Lấy chủ ngữ của câu chủ động làm tân ngữ câu bị động.

Bước 4: Động từ went, chia ở thì quá khứ đơn thì bạn tiến hành bị lùi xuống một thì thành “was gone”.

Bước 5: Trạng từ chỉ thời gian yesterday sẽ đứng sau tân ngữ.

Sau khi chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, ta có câu: The cinema was gone to by me yesterday.

Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Bên dưới là một số cấu trúc đặc biệt mà bạn cần nhớ:

 • It’s your duty to + V nguyên thể -> Your are supposed to V nguyên thể. (Nhiệm vụ của bạn là gì…?).
 • It’s impossible to + V nguyên thể -> S + can’t + be + PII. (Nó không thể…).
 • It’s necessary to + V nguyên thể -> S + shoud/must+ be + PII. ( Nó cần thiết để…).

Một động từ tiếng Anh có cách chuyển đổi đặc biệt như:

 • Suggest: Gợi ý, đề nghị.
 • Require: Yêu cầu.
 • Request: Yêu cầu.
 • Order: Đặt hàng.
 • Demand: Nhu cầu.
 • Insist on: Nhấn mạnh.
 • Recommend: Đề nghị.
Câu chủ động: S + suggest/ recommend/order +…+ that + clause.
Câu bị động: It + was/will be/has been/is… + PII + that + S + be + PII.

Lưu ý: Be không đổi bởi vì trong mệnh đề, động từ có dạng nguyên thể.

Ví dụ: I suggest that he buy a new PC. (Tôi đề nghị anh ấy mua một chiếc máy tính mới).

=> It was suggested that a new PC be bought.

Xem thêm: Cấu trúc more and more

Khi nào nên sử dụng câu bị động trong tiếng Anh?

 • Câu bị động trong tiếng Anh được sử dụng nhằm nhấn mạnh vào đối tượng bị tác động bởi một hành động nào đó. Thay vì đó, chủ thể gây ra hành động nhất đinh. 
Khi nào nên sử dụng câu bị động trong tiếng Anh?
Khi nào nên sử dụng câu bị động trong tiếng Anh? – Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Ví dụ: Câu chủ động: A dog bit my son (Một con chó đã cắn con trai tôi)

=> Câu bị động: My son was bitten by a dog (Con trai tôi đã bị chó cắn)

 • Câu bị động trong tiếng Anh được sử dụng khi người nói không muốn đề cập đến chủ thể gây ra hành động là ai. 

Ví dụ: My credit card has been stolen! (Thẻ tín dụng của tôi bị trộm). Nghĩa là không biết ai là người lây trộm. 

Bài tập chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Bên dưới là một số bài tập chuyển câu chủ động sang bị động mà các bạn có thể luyện tập. Cùng Khoa Quốc Tế làm bài ngay bạn nhé!

Phần bài tập

Bài tập 1: Chuyển các câu chủ động bên dưới sang thể bị động với 12 thì tiếng Anh

1. Yesterday, a strange sound woke me up in the middle of the night.

2. Her children respect her.

3. That family have used that car for more than 15 years.

4. They had eaten all the food before we arrived at the party.

5. By the time we get to the store, other customers will have bought all of the clothes.

6. They are cutting down the apple tree in front of our house.

7. This morning, when I came, he was baking a delicious cake.

8. I think our boss will choose that hard-working employee for that position.

9. Our children have been watching that TV series since 7 pm.

10. I think that when we get to the meeting, the bosses will be asking our team a lot of questions.

11. By the time we got home, our children had been using the air conditioner for hours.

12. They will have been driving that expensive car for years when we buy it.

Bài tập 2: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động bên dưới

1. You really need to cut your long hair.

2. Last night, that family saw a stranger trying to steal your motorbike.

3. People said that a poor man in our district had won a lottery.

4. This morning, I got a professional mechanic to fix my car.

5. We really need to wash this dirty and dusty armchair.

6. They believe that Sophie’s family is very rich.

7. Yesterday, when they were walking pass that room, they heard someone singing inside.

8. This afternoon, one of my employees witnessed a stranger sneak into our office.

9. I will have my father take care of my plants when I’m on my business trip.

10. 2 days ago, her parents bought her a laptop.

Xem thêm: Suffer đi với giới từ gì

Phần đáp án chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Bài tập 1

1. Yesterday, I was woken up by a strange sound in the middle of the night.

2. She is respected by her children.

3. That car has been used by that family for more than 15 years.

4. All the food had been eaten before we arrived at the party.

5. By the time we get to the store, all of the clothes will have been bought by other customers.

6. The apple tree in front of our house is being cut down.

7. This morning, when I came, a delicious cake was being baked by him.

8. I think that hard-working employee will be chosen for that position by our boss.

9. That TV series has been being watched by our children since 7 pm.

10. I think that when we get to the meeting, our team will be being asked a lot of questions by the bosses.

11. By the time we got home, the air conditioner had been being used by our children for hours.

12. That expensive car will have been being driven for years when we buy it.

Bài tập 2

1. Your long hair really needs cutting.

2. Last night, a stranger was seen trying to steal your motorbike by that family.

3. A poor man in our district was said to have won a lottery.

4. This morning, I got my car fixed by a professional mechanic.

5. This dirty and dusty armchair really needs washing.

6. Sophie’s family is believed to be very rich.

7. Yesterday, when they were walking pass that room, someone was heard singing inside by them.

8. This afternoon, a stranger was witnessed to sneak into our office.

9. I will have my plants taken care of by my father when I’m on my business trip.

10. 2 days ago, she was bought a laptop by her parents.

Vậy là chúng ta đã học xong bài học về cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trong tiếng Anh. Khoa Quốc Tế hy vọng bài viết sẽ giúp bạn học tốt ngữ pháp tiếng Anh. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận để được giải đáp nhanh nhất. Đừng quên theo dõi chuyên mục Tiếng Anh để học thêm nhiều kiến thức mới nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: