Câu bị động hai tân ngữ là gì? Bài tập vận dụng có đáp án chi tiết

Banner back to school tháng 7

Một trong những điểm ngữ pháp nâng cao của cấu trúc câu bị động đó là điểm ngữ pháp về bị động hai tân ngữ. Đây là một trong những điểm ngữ pháp dễ bị nhầm lẫn đối với các bạn học sinh Việt Nam vì chưa thể phân biệt được tân ngữ trực tiếp, gián tiếp cũng như việc sử dụng công thức phù hợp.

Ngay sau đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn cấu trúc của câu bị động hai tân ngữ giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về phần ngữ pháp này nhé. 

Bị động hai tân ngữ là gì?

Bị động hai tân ngữ
Bị động hai tân ngữ

Câu bị động hai tân ngữ là câu được chuyển thành dạng bị động mà câu gốc của nó có hai tân ngữ.

Ví dụ:

Câu gốc: My friend told me a secret. (Bạn của tôi nói với tôi một bí mật).

Chuyển thành bị động:

 • A secret was told to me. (Một bí mật được nói cho tôi biết).
 • I was told a secret. (Tôi đã được kể một bí mật). 

Một số bài viết liên quan:

NHẬP MÃ KQT30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp
Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Trong câu có hai tân ngữ thì hai loại tân ngữ đó thường được chia thành hai loại chính đó là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

Tân ngữ trực tiếp và đối tượng trực tiếp chịu tác động của chủ thể hành động.

Tân ngữ gián tiếp là đối tượng không chịu tác động trực tiếp từ chủ thể nhưng có mối quan hệ với động từ chính.

Ex: She gave me a present. (Cô ấy đưa cho tôi một món quà).

Ở đây “a present” được xem là tân ngữ trực tiếp, vì nó chịu tác động trực tiếp bởi chủ thể “she”.

Ngược lại “me” ở đây được xem là tân ngữ gián tiếp, không trực tiếp chịu tác động của chủ thể nhưng nhận được “a present” từ chủ thể “she”. 

Cấu trúc câu bị động với hai tân ngữ

Câu bị dộng hai tân ngữ
Câu bị động hai tân ngữ

Cấu trúc câu gốc:  S + V + Oi + Od

Trong đó:

 • S (Subject): Chủ ngữ chính.
 • V (Verb): Động từ chính trong câu.
 • Oi (Indirect object): Là tân ngữ gián tiếp (không bị tác động trực tiếp bởi chủ thể, tuy nhiên có mối quan hệ với động từ).
 • Od (Direct object): Là tân ngữ trực tiếp (bị tác động trực tiếp bởi chủ thể hành động).

Cấu trúc của câu bị động có hai tân ngữ sẽ được chia làm hai trường hợp:

Trường hợp 1: Chuyển tân ngữ trực tiếp thành chủ ngữ

S + be + Verb 3 + giới từ + Oi

Ví dụ:

 • Câu gốc: She send me a letter. (Cô ấy gửi cho tôi một bức thư).
 • Bị động: A letter was sent to me (by her). (Một bức thư đã được gửi cho tôi bởi cô ấy).

Trường hợp 2: Chuyển tân ngữ gián tiếp thành chủ ngữ

S + be + Verb 3 + Od

Ví dụ:

 • Câu gốc: Mary gave me some money. (Mary đã đưa cho tôi một ít tiền).
 • Bị động: I was given some money (by Mary). (Tôi đã được đưa cho một ít tiền bởi Mary).

Xem thêm: Trường THCS tốt nhất TP.HCM

Một số động từ trong câu bị động hai tân ngữ

Trong tiếng Anh, sẽ có một số động từ được phép có hai tân ngữ trong câu. Ví dụ như các động từ: Give, send, show, lend, pay, promise, refuse, tell, offer…

Đây là những động từ phổ biến thường đề cập tới một tân ngữ trực tiếp (thường là vật) và một tân ngữ gián tiếp (thường là người). 

Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng

Chuyển các câu dưới đây thành 2 câu bị động

 1. Justin sent the girl a letter.
 2. Anna is showing her friends the new computer.
 3. Her sister often tells the girl tale stories.
 4. We will pay you $500.
 5.  Her mother gave Lucy a new shirt on her birthday.
 6. John told Mary the truth.
 7. The saleswoman is showing the customers the new dress.
 8. Tony bought a new red hat for me.
 9. Lots of people say Jenny is a good teacher.
 10. I gave him an orange.
 11. He sent his sister a letter.
 12. Lisa gave me an interesting book on my birthday.
 13. The salesman is showing the clients the new apartment. 
 14. Lots of people say Sam is a good person.
 15. People believe that their boss is very rich.
 16. People said that the new president was very happy.
 17. It is believed that what he said was true. 
 18. People believe that Jenny is a famous doctor.
 19. People rumor that Kate lost all her money.
 20. Jack often offers me a cigarette.

Đáp án:

1.

 • The girl was sent a letter by Justin.
 • A letter was sent to the girl by Justin.

2.

 • Her friends are being showed/ shown the new computer by Anna.
 • The new computer is being showed/ shown to her friends by Anna.

3.

 • The girl is often told tale stories by her sister.
 • Tale stories are often told to the girl by her sister.

4.

 • You will be paid $500 by us.
 • $500 will be paid to you by us.

5.

 • Lucy was given a new shirt by her mother on her birthday.
 • A new shirt was given to Lucy by her mother on her birthday.

6.

 •  Mary was told the truth by John.
 •  The truth was told to Mary by John.

7.

 •  The customers are being shown the new dress by the saleswomen.
 •  The new dress is being shown to the customers by the saleswomen.

8.

 • This new red hat was bought for me by Tony.
 • I was bought a new red hat by Tony.

9.

 • It’s said that John’s a good teacher.
 • John is said to be a good teacher.

10.

 • An orange was given to him.
 • He was given an orange by me.

11.

 • His sister was sent a letter.
 • A letter was sent to his sister (by him).

12.

 • I was given an interesting book by Lisa on my birthday.
 • An interesting book was given to me by Lisa on my birthday.

13.

 • The clients are being shown the new apartment by the salesman.
 • The new apartment is being shown to the clients by the salesman.

14.

 • It’s said that Sam’s a good person.
 • Sam is said to be a good person.

15.

 • It is believed that their boss is very rich.
 • Their boss is thought to be very rich.

 16.

 • It was said that the new president was very happy.
 • The new president was said to be very happy.

17.

 • He was believed to tell the truth.
 • What he said was believed to be true.

18.

 • It is believed that Jenny is a famous doctor.
 • Jenny is believed to be a famous doctor.

19.

 • It is rumored that Kate lost all her money.
 • Kate is rumored to have lost all her money.

20.

 • I am often offered a cigarette by Jack.
 • A cigarette is often offered to me by Jack.

Học ngữ pháp tiếng Anh chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với những cấu trúc nâng cao như cấu trúc bị động hai tân ngữ. Mình vừa mới giới thiệu cho các bạn các công thức đối với phần ngữ pháp nâng cao này.

Tuy nhiên, để sử dụng thành thạo cấu trúc bị động hai tân ngữ, các bạn cần phải nắm rõ cấu trúc của câu bị động trước nhé. Nếu bạn còn gặp khó khăn trong các phần điểm ngữ pháp nào khác, hãy để lại bình luận để Khoaquocte.vn có thể giúp bạn giải đáp!

Bình luận

Bài viết liên quan: