99+ câu đố vui tiếng Anh, giúp bạn vừa chơi vừa học

Banner giảm 40% học phí

Học tiếng Anh là một quá trình dài, đòi hỏi người học phải sử dụng tiếng Anh trong một khoảng thời gian liên tục mới có thể thành thạo.

Tuy nhiên không ai có thể học trong một khoảng thời gian quá lâu. Chính vì vậy, thay vì ép bản thân mình phải học, tại sao các bạn không thử đọc qua các câu đố vui tiếng Anh, vừa giúp các bạn ôn luyện ngôn ngữ, đồng thời cũng tạo nên một không khí vui vẻ sau những giờ học.

Ngay sau đây, Khoa Quốc Tế sẽ giới thiệu cho các bạn 99 câu đố vui tiếng Anh nhé!

Những câu đố vui tiếng Anh đơn giản

Một số câu đố vui đơn giản mà bạn có thể dùng để hỏi bạn bè, người thân của mình:

Câu đố vui tiếng Anh đơn giản
Câu đố vui tiếng Anh đơn giản
 • What is the longest word in the English language?- Smiles, because there is a mile between the beginning and the end of it.
 • Who works only one day in a year but never gets fired?- Santa Claus.
 • What has arms but can not hug?- Armchair.
 • What month do soldiers hate?- March.
 • Who always drives his customers away?- A taxi driver.
 • What clothing is always sad?- Blue jeans.
 • Why are dogs afraid to sunbathe?- They don’t want to be hot-dogs.
 • What makes opening piano so hard?- All the keys are inside.
 • What is higher without a head than with a head?- A pillow.
 • Where can you always find money?-  In the dictionary.
 • Why is 10 x 10 = 1000 like your left eye?- It’s not right.
 • What did the big chimney say to the little chimney while working?- You are too young to smoke.
 • What has ears but can not hear?- Corn. 
 • How do we know the ocean is friendly?- It waves.
 • Why is the letter E so important?- Because it is the beginning of everything.
 • What has three hands but only one face?- A clock.
 • Which can move faster, heat or cold?- Heat, because you can catch a cold.
 • What has nothing but a head and a tail?- A coin.
 • What has a face and two hands but no arms, legs or head?-  A shirt.
 • What has a head and a foot but no body?-  Bed.

Tham khảo một số bài viết liên quan:

Một số câu đố vui bằng Tiếng Anh

Sau những giờ học, làm việc căng thẳng, một cách giải trí đơn giản nhất chính là chơi đố vui cùng bạn bè. Dưới đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số đâu đố mẹo bằng tiếng Anh. Cách làm này vừa giúp bạn tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ, vừa gắn kết tình cảm bạn bè với nhau nữa đấy!

Câu đố vui tiếng Anh
Câu đố vui tiếng Anh
 • What belongs only to you but it is used more by others than by yourself?- Your name. 
 • What increases but never decreases?- Your age.
 • Which months have the 28th day?- All months.
 • What are the two things that people never eat before breakfast?- Lunch and Dinner  
 • Who works only one day in a year but never gets fired?- Santa Claus.
 • When I eat, I live but when I drink, I die. Who am I?- Fire.
 • They travel all over the world but end up in one corner. What are they?- Stamps
 • What kind of cup can’t hold water?- A cupcake. 
 • What ship has two mates but no captain?- A relationship.
 • What comes down but never goes up?- Rain.
 • I have every color but no gold. What am I?- A rainbow.
 • Take off my skin – I won’t cry but you will. What am I?- An onion.
 • Which word contains 26 letters but only syllables?- Alphabet.
 • I can fly but have no wings.I can cry but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I?- Clouds.
 • How can somebody walk for 8 days without sleeping?- He sleeps only at night. 
 • What has three ways out and just one way in?- A t-shirt.
 • Which word in the English language is most frequently spelled wrong?- Wrong 
 • What tastes better than it smells?- A Tongue.
 • What bank never has any money?- The riverbank.
 • What kind of room has no doors or windows?- A Mushroom.
 • During what month do people sleep the least?- February, it’s the shortest month.
 •  What word becomes shorter when you add two letters to it?- Short
 • Two children are born on the same day by the same mother but they are not twins. How is that possible?- They are triplets!
 • Henry’s mother had three children. The first child was named Spring, The second child was named Winter. What was the third child’s name?- Henry of course.
 • What building has the most stories?- The library.
 • What is it that was the past of tomorrow and the future of yesterday?- Today.
 • What walks on four legs in the morning, two legs at midday, and three legs in the evening?- Man.
 • What is the longest word in the dictionary?- Smiles.
 • A man dies of old age on his 25 birthday. How is this possible?- He was born on February 29.
 • What part of the chicken has the most feathers?- The Outside.
 • What goes up and down but never moves?- The stairs.
 •  What sounds like a sneeze and is made out of leather?- A shoe
 •   What has a bottom at the top?- Your legs.
 •  If two is company and three is a crowd, what is four and five?- Nine of course.
 • What starts with an E, ends with an E and only has one letter in it?- An envelope.
 •  What runs but never walks?- A tap.
 •  What is a chicken’s favourite vegetable?- An eggplant.
 • What kind of vegetable needs a plumber?- A Leek.
 • What has many teeth, but can’t bite?- A comb.
 • What always goes to sleep with shoes on?- A horse
 • What is cut on a table, but is never eaten?- A deck of cards.
 • What has a bottom at the top?- Your legs.
 • What has words, but never speaks?- A book.
 • What is orange and sounds like a parrot?- A Carrot.
 • What can travel all around the world without leaving its corner?- A stamp.
 • Where does one wall meet the other wall?- On the corner.
 • What tastes better than it smells?- Your tongue.
 • What has a head and a tail but no body?- A coin.
 • What has 13 hearts, but no other organs?- A deck of cards.
 •  If two’s company, and three’s a crowd, what are four and five?- Nine.
 • What has four wheels and flies?- A garbage truck.
 • What runs all around a backyard, yet never moves?- A fence.
 • What kind of coat is best put on wet?- A coat of paint.
 •  What has a thumb and four fingers, but is not a hand?- A glove.
 • I am an odd number. Take away a letter and I become even. What number am I?- Seven.
 • What three numbers, none of which is zero, give the same result whether they’re added or multiplied?-: One, two and three.
 • What has a neck but doesn’t have a head?- A bottle.
 • What is always in front of you but can’t be seen?- The future
 • I follow you all the time and copy your every move, but you can’t touch me or catch me. What am I?- Your shadow.
 • What goes through towns and over hills but never moves?- A road.

Những câu đố vui bằng tiếng Anh về động vật cho trẻ em

Cho các con học tiếng Anh bằng những câu đó tho chủ đề được xem là một trong những cách học hiệu quả nhất, đồng thời các con cũng không bị áp lực. Điều này giúp các con học vui hơn, nhớ lâu hơn. Bạn có thể tham khảo các câu đố vui về chủ đề động vật mà mình chia sẻ dưới đây và cho con chơi thử nhé!

NHẬP MÃ KQT30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Đố vui về con vật
Đố vui về con vật
 • I hiss. I can be poisonous. I’m long. I have a forked tongue. (Tôi có độc. Tôi dài ngoằng và có một chiếc lưỡi xẻ đôi).- Đáp án: I’m a snake. (Tôi là rắn) 
 • I can swim and dive. I’ve two legs. I’ve wings. I quack. (Tôi có thể bơi và lặn. Tôi có cánh và hai chân. Tôi kêu cạp cạp).- Đáp án: I’m a duck. (Tôi là vịt).
 • When is it bad luck to meet a white cat? (Gặp mèo trắng khi nào là xui xẻo?).- Đáp án: When you”re the mouse. (Khi bạn là một con chuột) 
 • I’ve four legs. I live in Africa. I’m big and gray. I live in the river. (Tôi có bốn chân, sống ở châu Phi, to lớn và màu xám, sống ở sông, hồ).- Đáp án: I’m a hippo. (Tôi là hà mã)
 • I’m a large mammal. I live in the woods. I’ve fur. I stand up and growl when I’m angry. (Tôi là một loài động vật có vú to lớn, sống trong rừng, có nhiều lông. Khi tức giận tôi sẽ đứng lên và gầm gừ).- Đáp án: I’m a bear. (Tôi là gấu)
 • I eat vegetables. I can run fast. I can be a pet. I’ve long ears. (Tôi ăn cỏ. Tôi chạy nhanh. Tôi có thể là thú cưng. Tôi có tai dài).- Đáp án: I’m a rabbit. (Tôi là thỏ).
 • I eat insects. I live in the pond. I can hop. I’m green. (Tôi ăn côn trùng. Tôi sống ở ao, hồ. Tôi màu xanh và có thể bật nhảy).- Đáp án: I’m a frog. (Tôi là ếch).
 • If I sit down I’m high; if I stand up I’m low. (Nếu tôi ngồi thì tôi cao, nếu tôi đứng lên thì tôi thấp).- Đáp án: I’m a dog. (Tôi là chó).
 • I’ve four legs. You can ride me. I’ve tusks. I have a long nose. (Tôi có bốn chân. Bạn có thể cưỡi tôi. Tôi có ngà và cái mũi dài).- Đáp án: I’m an elephant. (Tôi là voi).
 • I’m small. I can be scary. I’ve eight legs. I spin the web. (Tôi tuy nhỏ bé nhưng đáng sợ. Tôi có tám chân. Tôi tạo ra mạng lưới)- Đáp án: I’m a spider. (Tôi là nhện).
 • I swim in a lake. While asleep and awake. My name rhymes with dish. (Tôi bơi trong hồ nước vừa ngủ vừa thức. Tên tôi đi kèm với nhiều món ăn)- Đáp án: I’m a fish. (Tôi là cá).
 • What is a rabbit’s favorite dance style? (Điệu nhảy ưa thích của chú thỏ là gì?)- Đáp án: HIP HOP! (hop: bật nhảy).
 • I live in Africa. I’m yellow and brown. I eat leaves. I have a long neck. (Tôi sống ở châu Phi. Tôi có màu vàng và màu nâu. Tôi có cổ dài để có thể ăn lá cây)- Đáp án: I’m a giraffe. (Tôi là hươu cao cổ).
 • What creature has two eyes in front and many more behind? (Con vật nào có hai mắt phía trước và có rất nhiều mắt phái sau?)- Đáp án: A peacock. (Con công).
 • I eat other animals. I have a big mouth. I’m green. I can live either in the water or on land. (Tôi ăn thịt những loài động vật khác. Tôi có miệng rộng. Tôi màu xanh. Tôi sống ở dưới nước lẫn trên cạn).- Đáp án: I’m a crocodile. (Tôi là cá sấu).

Những câu đố vui tiếng Anh về bảng chữ cái

Học tiếng Anh theo cách truyền thống đôi khi có vẻ hơi nhàm chán với con trẻ. Vậy tại sao bạn không thử cho các con học theo một phương pháp khác, chẳng hạn như học tiếng Anh qua những câu đố vui về bảng chữ cái.

Bật mí với bạn cách học này không chỉ khiến con cảm thấy vui vẻ hơn khi học mà còn tăng khả năng phán đoán, suy luận của con nữa đấy nhé.

Đố vui về bảng chữ cái
Đố vui về bảng chữ cái
 • What letter is a drink?-T (tea). 
 • What letter is a part of the head?- I (eye).
 • What letter is a pronoun like “you”?- The letter ” I “.
 • What letter is a body of water?- C (sea).
 • What letter is an exclamation?- O (oh!).
 • What letter is looking for causes?- Y (why).
 • What four letters frighten a thief?- O.I.C.U (Oh I see you!).
 • Why is the letter “T” like an island?- Because it is in the middle of water.
 • In what way can the letter “A” help a deaf lady?- It can make “her” “hear.
 • Which is the loudest vowel?- The letter “I”. It is always in the midst of noise.
 • What way are the letters “A” and “noon” alike?- Both of them are in the middle of the “day”.
 • What comes once in a minute, twice in a moment but not once in a thousand years?- The letter “m”.
 • What letter is a European bird?- J (Jay).
 • What letter of the alphabet is an insect?- B (bee).

Việc học bất kỳ ngôn ngữ nào, đặc biệt là tiếng Anh thì không thể thành thạo, hay giỏi lên một sớm, một chiều. Việc ép buộc bản thân mình học trong một thời gian quá dài mà không nghỉ ngơi đôi khi lại gây phản tác dụng.

Chính vì vậy, bạn có thể tìm đến những phương pháp khác như nghe nhạc, xem phim, hoặc đọc những câu đố vui tiếng Anh để vừa có thể giải trí, đồng thời cũng ôn luyện lại khả năng ngôn ngữ.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể đọc thêm 999+ STT hài hước bằng tiếng Anh mà chúng mình đã tổng hợp, đây cũng là một bài viết vô cùng thú vị đấy.

Trên đây chính là phần tổng hợp 99+ câu đố vui tiếng Anh mà Khoa Quốc Tế gửi đến bạn. Hy vọng phần chia sẻ của mình có thể giúp bạn có một khoảng thời gian vui vẻ sau giờ học. 

Bình luận

Bài viết liên quan: