Tổng hợp toàn bộ bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Banner giảm 40% học phí

Passive voice (câu bị động) là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong quá trình học tiếng Anh. Nếu bạn có thể vận dụng thành thạo cấu trúc câu bị động sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt hơn. Vì vậy, Khoa Quốc Tế mời bạn cùng xem qua nội dung về câu bị động là gì cũng như thực hành thông qua các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn trong bài viết sau nhé!

Câu bị động là gì?

Để có thể vận dụng tốt vào các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn, chúng ta cùng tìm hiểu về câu bị động – passive voice là gì trước nhé.

Câu bị động (Passive Voice) trong tiếng Anh là câu được dùng để diễn tả chủ ngữ chịu tác động của hành động. Mục đích sử dụng loại câu này là để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động đó, và đối tượng thực hiện hành động đôi khi sẽ không được nhắc đến, hoặc bị lược bỏ trong câu.

Câu bị động là gì
Câu bị động là gì? – bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Ngược lại, câu chủ động (Active Voice) là câu được sử dụng để diễn tả khi bản thân chủ thể được nhắc đến tự thực hiện hành động.

Cách chuyển câu chủ động sang câu bị động như sau:

Chuyển câu chủ động thành câu bị động
Chuyển câu chủ động thành câu bị động – bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Từ đây ta có thể nhận thấy rằng:

 • Tân ngữ (O) ở câu chủ động sẽ chuyển thành chủ ngữ (S) ở câu bị động. 
 • Động từ (VA ) trong câu chủ động sẽ chuyển thành động từ (Vpp) dạng quá khứ phân từ.

Lưu ý: 

NHẬP MÃ KQT30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Khi chuyển câu từ chủ động sang bị động, bạn cần giữ nguyên thì của câu.

Đối với những đối tượng thực hiện hành động như I, You, We, They, He, She, It, hay các đối tượng không xác định thì ta có thể lược bỏ ở câu bị động.

Ví dụ:

Câu chủ động: John sweeps the floor. (John quét sàn nhà).

=> Câu bị động: The floor is swept by John. (Sàn nhà được quét bởi John).

Việc nắm vững được ý nghĩa về câu bị động sẽ giúp bạn học nhanh và làm các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn một cách tốt nhất. Nếu bạn đã biết tổng quan về câu bị động, vậy cấu trúc câu bị động trong thì hiện tại đơn như thế nào, cùng tìm hiểu tiếp bạn nhé.

Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn

Sau khi hiểu được câu bị động là gì, tiếp theo chúng ta cần điểm qua các cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn thường gặp trước khi áp dụng vào các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn.

Câu khẳng định: S + am/is/are + Vpp (+ by…)

Ví dụ: 

 • French classes are taught here every day. (Các lớp học tiếng Pháp được dạy ở đây mỗi ngày.)
 • Our car is bought by our dad. (Xe của chúng tôi được mua bởi cha của chúng tôi.)

Câu phủ định: S + am/is/are + not + Vpp (+ by…)

Ví dụ:

 • French classes aren’t taught here every day. (Các lớp học tiếng Pháp không được dạy ở đây hàng ngày.)
 • Our car isn’t bought by our dad. (Xe của chúng tôi không phải được mua bởi cha của chúng tôi.)

Câu hỏi: Am/is/are + S + Vpp (+ by…)

Ví dụ:

 • Are French classes taught here every day? (Các lớp học tiếng Pháp có được dạy ở đây mỗi ngày không?) -> Yes, they are. / No, they aren’t.
 • Is your car bought by your dad? (Xe của các bạn có phải do bố các bạn mua không?) -> Yes, it is. / No, it isn’t.

Xem thêm:

Như vậy, chúng ta vừa học qua những kiến thức về câu bị động thì hiện tại đơn. Để củng cố những kiến thức vừa học, các bạn hãy cùng thực hành các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn bên dưới để có thể ghi nhớ cấu trúc này tốt hơn.

Tổng hợp các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Bên dưới là tổng hợp một số bài tập về passive voice thì hiện tại đơn, các bạn hãy cùng Khoa Quốc Tế áp dụng những kiến thức đã được nêu phía trên để củng cố trong các bài tập sau nhé.

Bài 1: Rewrite the sentences in the Present simple – Passive voice

 1. He opens the window.
 2. We set the table. 
 3. She pays a lot of money.
 4. I draw a picture.
 5. They wear black shoes. 
 6. They don’t help you. 
 7. He doesn’t open the notebook.
 8. You do not write the letter.
 9. Does your dad pick you up?
 10. Does the police officer catch the thief?

Bài 2: Choose the correct answer

1. Many cars _______ in Japan every year.

 1. Manufactured 
 2. Is manufactured
 3. Are manufactured 

2. New apps ________ to make our life easier.

 1. Are developed
 2. Do developed
 3. Are develop

3. I ________  to school by my father.

 1. Drive
 2. Is driven
 3. Am driven

4. Food ________ every day by my mom.

 1. Cooked
 2. Is cooked
 3. Are cooked

5. History ________ by Mr. John.

 1. Is teach
 2. Teaches
 3. Is taught

6. The dishes ________ always ________ by Mary.

 1. Are – done
 2. Is – done
 3. Are – do

7. ________  French ________  in your country?

 1. Does – speak
 2. Is – spoken
 3. Is – speaks

8. Personal emails ________ in our company.

 1. Are not used
 2. Not used
 3. Is not used

Bài 3: Fill am, is or are

 1. This cake _______ eaten by Tina.
 2. Her exercises ________ corrected by the teacher.
 3. The grass _________ cut by Rose everyday.
 4. My room __________ cleaned by my mother every morning.
 5. A report __________ written by Jam.
 6. The class ________ taught by Mr. Joe.
 7. Books _________ read by my brother every day.
 8. This pencil case _________ bought.
 9. Spiders _________ eaten by Karen.
 10. Sandwiches __________ eaten by Tom every morning.

Bài 4: Complete the sentences (Active or Passive Voice). Use Simple Present.

 1. He (sell) _______ cars.
 2. The black car (sell) _______.
 3. In summer, more ice cream (eat) _______ than in winter.
 4. He (call) _______ her grandparents every Friday.
 5. The letters (type) _______.
 6. She (take) _______ her medicine every day.
 7. Jame (take / not) _______ _______ to school by his father.
 8. We (go) _______ to school by bus.
 9. She (work / not) _______ _______ for a hospital.
 10. Milk (keep) _______ in the refrigerator.

Bài 5: Rewrite the sentences in the Present simple — passive voice

 1. Mr John watches films.
 2. The people speak French.
 3. She reads comics.
 4. They play volleyball.
 5. We sing the song.
 6. I take photos.
 7. He does the housework.
 8. The policemen help the children.
 9. Tom writes poems.
 10. Brother waters the flowers.

Đáp án bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

Bài 1: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn viết lại câu

 1. The window is opened by him.
 2. The table is set by us.
 3. A lot of money is paid by her.
 4. A picture is drawn by me.
 5. Black shoes are worn by them.
 6. You are not helped by them.
 7. The notebook is not opened by him.
 8. The letter is not written by you.
 9. Are you picked up by your dad?
 10. Is the thief caught by the police officer?

Bài 2: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn chọn đáp án đúng

1. C2. A3. C4. B
5. C6. A7. B8. A

Bài 3: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn điền am/is/are

1. Is2. Are3. Is4. Is5. Is
6. Is7. Are8. Is9. Are10. Are

Bài 4: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn hoàn thành câu

 1. He sells cars.
 2. The black car is sold.
 3. In summer, more ice cream is eaten than in winter.
 4. He calls her grandparents every Friday.
 5. The letters are typed.
 6. She takes her medicine every day.
 7. Jame is not taken to school by his father.
 8. We go to school by bus.
 9. She does not work for a hospital.
 10. Milk is kept in the refrigerator.

Bài 5: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn viết lại câu

 1. Mr.John watches films.
 2. The people speak French.
 3. She reads comics.
 4. They play volleyball.
 5. We sing the song.
 6. I take photos.
 7. He does the housework.
 8. The policemen help the children.
 9. Tom writes poems.
 10. Brother waters the flowers.

Với những chia sẻ trong bài viết trên, chắc hẳn các bạn đã nắm vững được lý thuyết về chủ điểm ngữ pháp cũng như vận dụng được vào các bài tập về passive voice thì hiện tại đơn. Mong rằng những thông tin mà Khoa Quốc Tế gửi đến các bạn sẽ thật sự hữu ích. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình.

Bình luận

Bài viết liên quan: