Câu nghi vấn thì hiện tại đơn: Lý thuyết + bài tập áp dụng

Banner học bổng hè 26 triệu

Thì hiện tại đơn được xem là thì cơ bản nhất trong tiếng Anh mà bất kỳ ai khi học đều phải nắm rõ. Đặc biệt là cấu trúc câu nghi vấn thì hiện tại đơn, bởi bạn thường xuyên bắt gặp chúng trong bài thi và giao tiếp hằng ngày. Để giúp bạn tự tin chinh phục chủ điểm này, Khoa Quốc Tế đã tổng hợp kiến thức về cấu trúc, cách dùng và bài tập, cùng tìm hiểu nhé!

Định nghĩa thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn được sử dụng nhằm diễn tả một sự vật, hiện tượng, hay hành động diễn ra một cách thường xuyên, như một thói quen, được lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn tả một sự thật hay một chân lý hiển nhiên. Trong câu nghi vấn thì hiện tại đơn thì động từ của nó được sử dụng nhằm mục đích để hỏi điều gì đó về chủ ngữ.

Định nghĩa thì về thì hiện tại đơn
Định nghĩa thì về thì hiện tại đơn

Cấu trúc thì hiện tại đơn

Do/does + subject + verb + …?
 • Do/does sử dụng đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thay do sang does
 • Verb là động từ cơ bản không có sự thay đổi
 • Động từ bất quy tắc to be sẽ là: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/DoesChủ từĐộng từDấu câu hỏi
DoIstudy…?
DoYoustudy…?
DoesHestudy…?
DoesShestudy…?
DoesItstudy…?
DoWestudy…?
DoYoustudy…?
DoTheystudy…?

Cách sử dụng câu nghi vấn thì hiện tại đơn

Cách sử dụng câu nghi vấn thì hiện tại đơn
Cách sử dụng câu nghi vấn thì hiện tại đơn

Mục đích sử dùng nhằm xác nhận:

 • Diễn tả hành động đã kết thúc khi chúng ta nói (bình luận)
 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên
 • Mô tả một thói quen/một hành động được diễn ra thường xuyên và lặp đi lặp lại nhiều lần
 • Tường thuật một sự việc không chính thức
 • Những lời hướng dẫn/chỉ dẫn
 • Những tình huống xảy ra cố định
 • Diễn tả sự việc sẽ xảy ra trong tương lai
 • Lời hứa với ai đó
 • Thời khóa biểu diễn ra theo sự kiện theo kế hoạch với thời gian chính xác

Ví dụ về câu nghi vấn thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

 • Diễn tả một hành động đã kết thúc khi chúng ta nói

Ví dụ: Does the electrician disappear?

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên

Ví dụ: Do nurses perform an important role in society?

 • Mô tả một thói quen/ một hành động được diễn ra thường xuyên và lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Ví dụ:

 • Do you usually wake up at 10 o’clock?
 • Does he go to the pool twice a week?
 • Do we go to the supermarket too much?
 • Tường thuật một sự việc không phải chính thức

Ví dụ: Does the maid transform into a princess?

NHẬP MÃ KQT30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Hướng dẫn/chỉ dẫn

Ví dụ:

 • How do I get to the bookstore?
 • How do I update the new program?
 • Do you have any ideas?
 • Một số tình huống xảy ra cố định

Ví dụ:

 • Do I live in UK?
 • Does she work in an airport?
 • Did the doctor study Chinese?
 • Diễn tả sự việc sẽ xảy ra ở tương lai

Ví dụ:

 • Do I start my new class on 17th July?
 • Does the campaign end on 19th December?
 • Does Hoa’s plane land in 2 hours, or 3?
 • Lời hứa với ai đó

Ví dụ: Do you promise to buy me a new book?

 • Thời khoá biểu

Ví dụ: Does the train leave at 8 o’clock?

Tổng kết về câu nghi vấn thì hiện tại đơn

Chúng ta dùng câu nghi vấn thì hiện tại đơn khi muốn hỏi về những tình huống thường xuyên và lặp đi lặp lại hoặc luôn xảy ra.

Bắt đầu với Do theo sau sẽ là chủ ngữ và động từ nguyên mẫu (kết thúc bằng một dấu chấm hỏi). Trong ngôi thứ ba số ít sử dụng Does.

Tổng kết về câu nghi vấn thì hiện tại đơn
Tổng kết về câu nghi vấn thì hiện tại đơn

Ví dụ:

 • “Do you play an important role in your group?” Bạn có giữ vai trò chủ chốt trong nhóm không?
 • “Does she play an important role in your group?” Cô ấy có giữ vai trò chủ chốt trong nhóm không?

Lưu ý: Động từ to be là 1 động từ bất quy tắc. Do đó, nó sẽ không tuân theo một quy tắc, nguyên tắc hình thành chung nào của thể nghi vấn. Chúng ta đặt nó ở phần đầu câu nhằm tạo thành câu hỏi.

Bài tập câu nghi vấn thì hiện tại đơn

Cùng Khoa Quốc Tế làm một số bài tập để củng cố kiến thức vừa học bạn nhé!

Bài tập

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau

 1. (your parents / work) in London?score
 2. How (I / do) this exercise?score
 3. (you / play) tennis every day?score
 4. (Delia/ like) her new teacher?score
 5. Which school(they/ go) to?score
 6. What time (Tim/ get up) at the weekend?score
 7. (we/ have) an English test today?score
 8. Who (you/ walk) to school with?score

Bài tập 2: Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc ở các dòng. Sau đó viết một câu nghi vấn. Tham khảo ví dụ

E.g.: They go to school. -> Do they go to school?

She visits her grandma. -> Does she visit her grandma?

 1. John ….. the car. (clean)
 2. Viola  ….. her hair. (brush)
 3. Mandy  ….. the lunch. (cook)
 4. He  ….. . (cry)
 5. Patty and Billy  …..  at the disco. (dance)
 6. Dale  …..  next to the lake. (fish)

Đáp án

Bài tập 1

1. Do your parents work2. do I do3. Do you play4. Does Delia like
5. do they go6. does Tim get up7. Do we have8. do you walk

Bài tập 2

 1. cleans – Does John clean the car?
 2. brushes – Does Viola brush her hair?
 3. cooks – Does Mandy cook the lunch?
 4. cries – Does he cry?
 5. dance – Do Patty and Billy dance at the disco?
 6. fishes – Does Dale fish next to the lake?

Bài viết bên trên, Khoa Quốc Tế vừa giúp bạn tổng hợp đầy đủ kiến thức về Câu nghi vấn thì hiện tại đơn. Hy vọng với những thông tin hữu ích này, các bạn sẽ học tốt tiếng Anh hơn. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo để học thêm nhiều bài học bổ ích nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: