We are VNU-IS 7/10/2017 8:35:58 PM Xem:1831 Tác giả:Tác giả Trình bày:Người trình bày
"CHẤT" NHƯ SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI! Tìm kiếm đâu xa một môi trường học tập 100% bằng Tiếng Anh với: Thầy cô thì THANH LỊCH / Sinh viên CỰC TỬ TẾ / Các ngành học HOT chẳng thể nào THAY THẾ... 
Lên đầu trang