Vlog 6: Bạn biết gì về Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 9/16/2016 2:19:10 PM Xem:489 Tác giả:Tác giả Trình bày:Người trình bày
Vlog 6 dành tân các bạn tân sinh viên Khoa Quốc tế - những người lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Hãy xem và khám phá các bạn nhé.
Lên đầu trang