Việt Nam góc nhìn: Sinh viên kinh doanh vì cộng đồng 8/9/2016 9:03:29 AM Xem:784 Tác giả:Tác giả Trình bày:Người trình bày
Việt Nam góc nhìn (kênh VTC10) đã thực hiện chương trình về các dự án trong môn học Trải nghiệm, chương trình Khoa học quản lý, liên kết với Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ. Chương trình đã được phát sóng vào cuối tháng 7/2016.
Lên đầu trang