Danh Mục Thông Báo

Về việc tuyển dụng giảng viên

11/30/2017 5:52:19 PM

Được thành lập năm 2002, Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã có sự phát triển về mọi mặt và đã xây dựng được một đội ngũ nhân sự đồng bộ bao gồm giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ; một cơ sở vật chất - kỹ thuật tương đối ổn định, khang trang; đồng thời đã trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín trong xã hội về thực hiện các chương trình đào tạo có tính quốc tế ở bậc đại học và sau đại học. Khoa Quốc tế đã thu hút ngày càng nhiều sinh viên, học viên đến học tập và đã bước đầu xây dựng thành công môi trường giáo dục quốc tế với hơn 100 cán bộ, giảng viên cơ hữu cùng với sự cộng tác của hàng trăm giảng viên thỉnh giảng Việt Nam, các giảng viên đến từ các trường đại học nước ngoài, các học giả quốc tế. Với quy mô đào tạo hơn 1700 sinh viên, học viên cao học, Khoa Quốc tế đang thực hiện 7 chương trình đào tạo bậc đại học và 5 chương trình đào tạo bậc sau đại học do ĐHQGHN cấp bằng và liên kết với đối tác quốc tế là các đại học của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Nga, Malaysia và Đài Loan.

Nhằm bổ sung nhân lực chất lượng cao để phát triển Khoa theo hướng tiếp cận chuẩn giáo dục quốc tế và nâng cấp thành Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQGHN, Khoa Quốc tế thông báo kế hoạch tuyển dụng như sau:

I. VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

1.1.Vị trí: giảng viên thuộc một trong các ngành/ chuyên ngành: quản lý giáo dục; khảo thí; ngôn ngữ Anh; sư phạm tiếng Anh; phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

1.2. Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Có bằng Tiến sĩ theo ngành/ chuyên ngành phù hợp với các vị trí tuyển dụng;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi khoa học;

- Có khả năng nghiên cứu khoa học;

- Có phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu, cam kết làm việc lâu dài tại Khoa Quốc tế;

- Có kinh nghiệm giảng dạy đại học và sau đại học với học phần chuyên ngành liên quan; có kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển hoặc quản lý chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học;

- Có sức khỏe, năng lực giao tiếp, thuyết trình, ngoại hình phù hợp làm việc trong môi trường sư phạm;

- Ưu tiên Tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài; người đã có kinh nghiệm quản lý ở cấp Bộ môn, Khoa; người đã từng làm việc tại các dự án, tổ chức giáo dục đại học;

1.3. Đối tượng

Khoa Quốc tế tuyển dụng 1 trong 2 đối tượng sau:

- Viên chức đang công tác tại các đơn vị đáp ứng tiêu chí 1.2 có nhu cầu chuyển công tác về Khoa.

- Đáp ứng yêu cầu theo tiêu chí 1.2.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

2.1. Phương thức

Xét tuyển hoặc tiếp nhận chuyển công tác đối với ứng viên là viên chức.

2.2. Hình thức tuyển dụng

- Xét hồ sơ: xét, đánh giá theo hồ sơ (kết quả học tập, các văn bằng chứng chỉ...).

- Đánh giá năng lực chuyên môn và sư phạm: giảng thử 01 tiết học theo nội dung học phần chuyên ngành.

III. ĐĂNG KÍ TUYỂN DỤNG

3.1. Hồ sơ

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật trong đó nêu rõ: quá trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm công tác; trình độ tiếng Anh, kinh nghiệm công tác, thành tích đặc biệt;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập;

- Lý lịch khoa học;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy khám sức khỏe còn giá trị do cơ quan ý tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

- 02 ảnh 3x4.

Ghi chú: Khoa Quốc tế chỉ liên hệ với ứng viên đạt yêu cầu về hồ sơ; hồ sơ đã nộp không được hoàn trả lại.

3.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: hạn cuối nhận hồ sơ đến ngày 31/12/2017;

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, nhà C, làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Chi tiết liên hệ: ông Nguyễn Phan Quang, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính; email: quangnp@isvnu.vn; điện thoại: 04. 35575992 (máy lẻ: 30); 04. 35577899.

- Website: www.is.vnu.edu.vn

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN trân trọng thông báo để ứng viên được biết và đăng ký dự tuyển./.

 

 Nơi nhận:

- Cổng thông tin tuyển dụng ĐHQGHN;

- Website Khoa Quốc tế;

- Lưu: VT, TC-HC.

CHỦ NHIỆM KHOA

(Đã ký) 

PGS. TS. Lê Trung Thành

Lên đầu trang