Danh Mục Thông Báo

Về việc tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, giảng viên nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

7/13/2017 11:27:13 AM

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế

            Khoa Quốc tế xin thông báo kế hoạch tổ chức và chương trình buổi gặp mặt cán bộ, giảng viên nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa như sau:

1. Thời gian: Từ 17h00 đến 21h00 ngày 20/7/2017 (Thứ Năm)

2. Địa điểm: Khách sạn Thể thao, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Hà Nội

3. Đối tượng tham dự: Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế   

4. Chương trình buổi gặp mặt:

 17h00 - 17h15

Đón tiếp đại biểu

17h15 - 17h45

Văn nghệ chào mừng

17h45 - 17h55

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

17h55 - 18h05

Phát biểu của Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

18h05 - 18h20

Giao lưu với cán bộ, giảng viên

18h20 - 19h20

Giao lưu văn nghệ

19h20

Tiệc liên hoan

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập vào WEBSITE 15 NĂM

Trân trọng thông báo!

Lên đầu trang