Danh Mục Thông Báo

Về việc đề xuất tham luận tại Hội nghị Going Global 2018

9/24/2017 2:51:07 PM

  Khoa Quốc tế nhận được công văn số 3121/ĐHQGHN-HTPT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của ĐHQGHN về việc mời nộp đề xuất tham luận tại Hội nghị Giáo dục toàn cầu Going Global 2018 với chủ đề “Kết nối toàn cầu, tác động địa phương: Xây dựng kỹ năng, tri thức cho thế kỷ 21 và tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội” (văn bản kèm theo).

Going Global là diễn đàn do Hội đồng Anh tổ chức nằm tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo giáo dục, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia giáo dục và các đối tác doanh nghiệp trên khắp thế giới gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi về các cơ hội và thách thức của giáo dục toàn cầu trong thế kỷ 21, đồng thời thảo luận đề tìm ra các giải pháp và cách thức hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này.

Thời gian: 2-4/5/2018

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Nội dung: Thử thách trong tương lai của giáo dục đại học về kỹ năng mới, dịch chuyển xã hội và quốc tế, chứng tỏ hiệu quả tác động, hệ thống giáo dục đại học của tương lai, và hình thức đào tạo.

Hạn nộp đề xuất tham luận tại Hội nghị: 01/10/2017

Hướng dẫn nộp hồ sơ: xem văn bản kèm theo hoặc truy cập link https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/proposal_guidelines_v6_0.pdf

Cán bộ giảng viên quan tâm xem thông tin chi tiết về Hội nghị tại link:  https://goo.gl/n5XFwj hoặc

https://www.britishcouncil.org/going-global?utm_source=facebook-country&utm_medium=social&utm_campaign=gg18-proposals

Phòng KHCN&HTPT xin thông báo để các cán bộ giảng viên quan tâm đăng ký tham gia.

 Trân trọng./.

 

 

Lên đầu trang