Danh Mục Sự Kiện

Tọa đàm “Nâng cao năng lực công bố quốc tế”

3/3/2017 10:47:19 AM
Ngày 7/3/2017, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức chương trình Toạ đàm “Nâng cao năng lực công bố quốc tế” trong khuôn khổ chương trình Thu hút học giả quốc tế. Diễn giả của Toạ đàm là GS. Nguyễn Đức Khương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Thu hút học giả tại Khoa Quốc tế; Trưởng khoa Kinh tế - Tài chính, Học viện quản lý và quản trị kinh doanh Paris (IPAG Business School).

Mục đích của buổi Toạ đàm nhằm chia sẻ, trao đổi và tư vấn cho giảng viên Khoa Quốc tế về các bài nghiên cứu đang triển khai, tăng cường công bố sản phẩm NCKH trên các tạp chí. Trong chương trình diễn giả cũng sẽ có những trao đổi về khả năng thành lập nhóm nghiên cứu xin tài trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted).

Thời gian và địa điểm tổ chức Toạ đàm:
- Thời gian: 08h30 – 10h30, thứ Ba, 07/3/2017
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà C, Làng Sinh viên Hacinco


Lên đầu trang