Danh Mục Thông Báo

Tiếp cận hệ thống thông tin y tế trường học trực tuyến cho sinh viên

9/7/2017 11:15:25 AM

Khoa Quốc tế nhận được công văn số 81/BV-YTTH ngày 22/8/2017 của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tiếp cận hệ thống thông tin y tế trường học trực tuyến cho Học sinh Sinh viên (HSSV) (văn bản kèm theo).

Phòng KHCN&HTPT xin thông báo để đơn vị trực thuộc biết và phổ biến thông tin tới cán bộ giảng viên, sinh viên đang công tác và học tập tại Khoa Quốc tế chủ động tiếp cận hệ thống thông tin y tế trường học trực tuyến với nội dung cơ bản như sau:

- Giới thiệu hệ thống y tế trường học và cách tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế trong ĐHQGHN;

- Kiến thức y học thường thức và nâng cao sức khỏe;

- Vệ sinh học đường;

- Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Sức khỏe sinh sản;

- Phòng chống tai nạn thương tích;

- Xử trí cấp cứu ban đầu.

Địa chỉ truy cập: www.benhviendhqghn.com

Phòng KHCN&HTPT trân trọng thông báo./.

Lên đầu trang