Danh Mục Thông Báo

Thông báo về việc thanh lý tài sản

12/8/2017 2:26:23 PM

Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bán thanh lý tài sản theo các thông tin sau:

1. Tên tài sản thanh lý và giá khởi điểm:

 

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm(đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Xe Ô tô FORD LASER đã qua sử dụng

Năm sản xuất 2004;

Biển kiểm soát: 31A-6654

79.100.000

200.000

8.000.000

(Thông số kỹ thuật theo phụ lục đính kèm)

·         Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản công thuộc quản lý và sử dụng của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được bán thanh lý theo hình thức đấu giá công khai rộng rãi.

  • Lưu ý: Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác...(nếu có) sẽ do khách hàng mua tài sản thanh lý chịu.

2. Trách nhiệm về chất lượng tài sản

Tài sản được bán theo đúng cơ sở thực tế mà khách hàng đã trực tiếp xem, kiểm tra trong buổi xem xét hiện trạng tài sản do bên có tài sản bán đấu giá tổ chức. Bên bán chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã xem tại nơi để tài sản.

3. Phương thức bán

- Chào giá cạnh tranh bằng hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất với phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu là 500.000 đ (năm trăm ngàn đồng). Người trả giá cao nhất và cao hơn giá khởi điểm là người trúng chào giá và được quyền mua tài sản thanh lý.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải có chữ ký và được niêm phong kỹ trước khi nộp; Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu điện hoặc được nộp trực tiếp trước hoặc đúng thời gian quy định.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì Hội đồng thanh lý tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Sau khi Hội đồng thanh lý đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước cao hơn giá khởi điểm và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Nếu người được quyền mua tài sản thanh lý trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng chào giá mà không tới Khoa Quốc tế, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội để thương thảo và ký kết hợp đồng thì được coi là từ chối không mua và quyền mua tài sản thanh lý sẽ thuộc về người trả giá cao sau liền kề và cao hơn giá khởi điểm.

4. Tiền đặt cọc để tham dự chào giá

- Tiền đặt cọc: theo điểm 1 của thông báo này.

- Người mua được tài sản chỉ được Khoa hoàn trả tiền đặt trước khi đã hoàn thành thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

- Người không mua được tài sản thanh lý sẽ được Khoa hoàn trả lại tiền đặt cọc sau khi có Quyết định lựa chọn được người mua tài sản thanh lý.

- Người được quyền mua tài sản thanh lý nhưng từ chối không mua thì mất tiền đặt cọc.

5. Đối tượng tham gia

5.1. Người được tham gia mua tài sản thanh lý

a) Đối với cá nhân: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (Theo quy định từ điều 22 đến điều 24 của Bộ Luật dân sự 2015);

b) Đối với tổ chức: Là đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

c) Ngoài 2 quy định nêu trên, người được tham gia đấu giá phải mua bộ hồ sơ đấu giá và phải nộp tiền đặt trước đối với tài sản mình đã đăng ký tham gia đấu giá;

d) Có phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý (đính kèm) và nộp phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý đúng thời hạn quy định.

5.2. Người không được tham gia mua tài sản đấu giá

 a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người thực hiện cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;

f) Người có tên trong danh sách Hội đồng thanh lý tài sản.

6. Thời gian, địa điểm xem và đăng ký mua tài sản thanh

- Thời gian xem tài sản thanh lý từ  trong giờ hành chính, ngày 11 và 12/12/2017. (Liên hệ qua đồng chí Lê Anh Tuấn, số điện thoại: 0936576518).

- Mua hồ sơ từ 08/12/2017 đến 17h00 ngày 18/12/2017 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót là trước 17h00 ngày 18/12/2017.

- Thời gian nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ ngày 08/12/2017 đến 17 giờ ngày 18/12/2017.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ đăng ký mua thanh lý: 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội (liên hệ qua Phòng Kế hoạch – Tài chính, P.203, nhà C, làng sinh viên HACINCO; Điện thoại: 04.5575992 (máy lẻ 15).

- Hồ sơ mua tài sản thanh lý:

+ Phiếu đăng ký mua tài sản thanh lý: Theo theo mẫu đính kèm.

+ CMND/Hộ chiếu (bản công chứng) của người đăng ký mua tài sản thanh lý.

Hồi 9h30’, ngày 19/12/2017 tại Phòng 205, nhà C, làng sinh viên HACINCO, Hội đồng thanh lý tài sản Khoa Quốc tế xin thông báo và kính mời các cá nhân quan tâm đăng ký mua tài sản thanh lý và tham dự buổi mở hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Bảng thông báo;

- Website của Khoa;

     - Lưu VT, TCHC, KHTC.

 

KT. CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

           

(Đã ký) 

 

 

TS. Trần Anh Hào

 

Lên đầu trang