Danh Mục Thông Báo

Thông báo về việc học cùng lúc hai chương trình đào tạo

7/21/2017 3:18:53 PM

Ngày 18/7/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành hai quyết định 2297/ĐHQGHN-ĐT và quyết định 2298/ĐHQGHN-ĐT cho phép Khoa Quốc tế và Khoa Luật triển khai tổ chức học cùng lúc hai chương trình đào tạo.

Theo đó, sinh viên chương trình đào tạo các ngành Kinh doanh Quốc tế, Kế toán, Phân tích và Kiểm toán và ngành Hệ thống thông tin Quản lí của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN sẽ được phép học cùng lúc thêm chương trình đào tạo ngành Luật Kinh doanh của Khoa Luật – ĐHQGHN; sinh viên các ngành đào tạo (chương trình đào tạo chuẩn) của Khoa Luật – ĐHQGHN cũng có cơ hội để đăng ký và theo học chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Sinh viên được miễn toàn bộ các học phần tương đương  giữa chương trình đào tạo của 2 đơn vị (khoảng 30% tổng thời lượng), rút ngắn đáng kể được thời gian đào tạo chuẩn để có thể được Khoa Luật – ĐHQGHN cấp bằng Đại học chính quy ngành Luật kinh doanh.

Để được dự tuyển chương trình đào tạo ngành Luật Kinh doanh của Khoa Luật – ĐHQGHN, các sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, Kế toán, Phân tích và Kiểm toán và ngành Hệ thống thông tin Quản lý Khoa Quốc tế - ĐHQGHN cần hoàn thành ít nhất hai học kỳ của chương trình đào tạo tại Khoa Quốc tế và đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2.00 trở lên.  

Dự kiến, sinh viên Khoa Quốc tế có thể bắt đầu đăng kí học chương trình bằng kép ngay từ học kì 1 năm học 2017-2018.


Quyết định 2297/ĐHQGHN-ĐT

Quyết định 2298/ĐHQGHN-ĐT

Các tin mới cập nhật
Lên đầu trang