Danh Mục Thông Báo

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2017 -2018

10/12/2017 7:53:46 AM

Thực hiện kế hoạch Tổ chức hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 số 633/KH-KHCN ngày 9/10/2017, Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Phát triển (KHCN&HTPT) thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018 với nội dung sau:

- Đối tượng, hình thức đăng ký: Toàn bộ sinh viên các khóa đăng ký theo cá nhân hoặc theo nhóm (từ 3-5 sinh viên), mỗi sinh viên chỉ được chủ trì hoặc tham gia 01 đề tài.

- Thời gian đăng ký: Từ 9/10-16/10/2017.

Sinh viên căn cứ danh mục các đề tài do giảng viên đề xuất định hướng hoặc tự đề xuất đề tài và đăng ký giảng viên hướng dẫn (theo Form 01 gửi kèm thông báo)

- Địa chỉ nhận đăng ký: Sinh viên nộp phiếu đăng ký (bản cứng) trực tiếp về Phòng KHCN&HTPT, P. 304, tầng 3, nhà C, làng Sinh viên Hacinco, trường hợp chưa kịp nộp bản cứng, sinh viên có thể gửi trước bản mềm về địa chỉ khoahoc_congnghe@isvnu.vn

- Lịch trình thực hiện đề tài: xem kế hoạch gửi kèm

- Ngôn ngữ thực hiện đề tài: tiếng Anh

- Danh mục đề tài định hướng: Tải tại đây

Phòng KHCN&HTPT trân trọng thông báo./.

Lên đầu trang