Thẩm định Đề án chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch

2/5/2018 9:20:04 AM
Ngày 31/1/2018, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Hồng Sơn, chủ trì cuộc họp thẩm định Đề án chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch
Đây là chương trình liên kết giữa Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ. Tham dự buổi họp có thành viên Hội đồng thẩm định là các chuyên gia trong và ngoai ĐHQGHN, cùng Ban Chủ nhiệm Khoa và lãnh đạo các đơn vị trong Khoa. 

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch đào tạo toàn phần tại Việt Nam và học bằng tiếng Anh. Thời gian tổ chức đào tạo 3,5 năm. Sinh viên tốt nghiệp chương trình được nhận bằng Cử nhân do Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ, cấp.

Tham dinh ct Troy 1.jpg
 
Người thẩm định chương trình có nhận xét khá tốt về Đề án. 

Mục tiêu của chương trình hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch. Chương trình đào tạo là sự kết hợp kiến thức, kinh nghiệm đào tạo giữa một đơn vị đào tạo có uy tín trong nước, am hiểu nhu cầu đặc thù của Việt Nam về ngành đào tạo và các đòi hỏi của thị trường tuyển dụng với một trường đại học Mỹ uy tín, nơi có kinh nghiệm đào tạo ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch chất lượng quốc tế. 

Tại cuộc họp thẩm định, người được mời thẩm định đều đánh giá cao về đề án. Đề án đã viết khá tốt và chi tiết về việc tổ chức chương trình, khung chương trình, hoạt động kiểm tra đánh giá, đội ngũ giảng viên… Đề án chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch hoàn toàn có khả năng thực hiện được trong tương lai. 

Tham dinh ct Troy 2.jpg
 
Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn đọc kết luận của cuộc họp.

Sau khi nghe những nhận xét thẩm định, Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn kết luận Khoa Quốc tế cần chỉnh sửa thêm nội dung đề án theo nhận xét của người thẩm định cho hoàn chỉnh và tiến hành các thủ tục cần thiết để trình đề án lên Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt. “Nếu Khoa tiến hành các thủ tục phê duyệt nhanh thì hoàn toàn có thể tuyển sinh chương trình trong năm 2018”, Phó Giám đốc khẳng định.

Như vậy, Khoa Quốc tế sẽ có thêm một ngành đào tạo mới để thí sinh lựa chọn trong năm 2018. Hy vọng chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch, liên kết giữa Khoa Quốc tế và Trường Đại học Troy, sẽ đào tạo được một đội ngũ cán bộ có kiến thức và kỹ năng tốt, đáp ứng được với nhu cầu của thị trường lao động trong nước.

Trong năm nay, Khoa Quốc tế sẽ vẫn tiếp tục tuyển sinh các chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Phân tích và Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học và kỹ thuật máy tính (do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng); Kinh doanh (Kế toán) (liên kết với Trường Đại học HELP, Malaysia); Khoa học quản lý (liên kết với Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ) và Kế toán và Tài chính (liên kết với Trường Đại học East London, Vương quốc Anh).  

Lên đầu trang