Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

    - Tên ngành đào tạo:

·    Tên tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

·    Tên tiếng Anh: Business Administration

- Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sĩ  

- Thời gian đào tạo: 20 tháng

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

·    Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

·    Tên tiếng Anh: The degree of Master of Business Administration

- Đơn vị đào tạo: Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học HELP - Malaysia

- Đơn vị cấp bằng: Đại học HELP - Malaysia

Chương trình được đào tạo bằng Tiếng Anh, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh.

MBA Theme 700x150.jpg


Giới thiệu về trường Đại học Help - Malaysia

Trường Đại học HELP (Malaysia) là một trong những trung tâm giáo dục bậc cao của Malaysia, với 12.000 sinh viên, trong đó có 2.000 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học HELP có các thế mạnh về các ngành kinh doanh, quản trị và công nghệ thông tin. Trường có các chuyên ngành đào tạo về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Khởi sự doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Luật, Tâm lí, Quản trị du lịch và khách sạn.
Website: www.help.edu.my

STT

Tên môn học

Số
giờ học

Số
tín chỉ

1

Phương pháp luận nghiên cứu

16

 

2

Kế toán doanh nghiệp và tài chính

36

4

3

Hoạt động cho vay của các tổ chức trung gian tài chính

36

4

4

Quản lí các tổ chức trung gian tài chính

36

4

5

Kinh tế học kinh doanh

36

4

6

Tài chính doanh nghiệp

36

4

7

Thị trường vốn và tiền tệ

36

4

8

Quản trị nguồn nhân lực

36

4

9

Quản trị sản xuất

36

4

10

Kinh doanh quốc tế

36

4

11

Đạo đức kinh doanh

36

4

12

Quản trị marketing

36

4

13

Quản trị chiến lược

36

4

Tổng cộng

 

48

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những nhà điều hành, quản trị doanh nghiệp, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong công ty. Họ cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong đơn vị về các lĩnh vực của kinh doanh như Nhân sự, Sản xuất, Marketing,…

Chương trình tuyển chọn các ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơphỏng vấn.

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA  2017 - bản cập nhật mới nhất

Văn phòng Tuyển sinh Khoa Quốc tế:
Nhà G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 3754 8065 / Fax: 04 3754 9014
Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên:
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3555 3555 / 3557 5992  (máy lẻ 18)
Hotlines0932 32 32 52
Website: http://is.vnu.edu.vn, http://khoaquocte.vn
Email: tuyensinh@khoaquocte.vn


Lên đầu trang