Được thành lập năm 2012, Nghiên cứu Quốc tế hóa là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp, của Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
    Nghiên cứu Quốc tế hóa có chức năng công bố các công trình khoa học của tất cả các nhà nghiên cứu, hàn lâm hoặc thực hành, trong nước và nước ngoài. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công bố các nghiên cứu liên về quốc tế hóa trong các lĩnh vực Khoa học xã hội  và nhân văn, Kinh tế và Quản lý.
    Nghiên cứu Quốc tế hóa xuất bản mooti năm hai kỳ, vào tháng Sáu và tháng Mười hai.
    Tất cả các bài báo đều được đăng đồng thời trên bản in và bản trực tuyến của Nghiên cứu Quốc tế.
Journal.JPG
       Tổng biên tập: Ngô Tự Lập (Vietnam)
       Phó Tổng biên tập: Vũ Xuân Đoàn (Vietnam)
       Các biên tập viên
       Mai Anh (Việt Nam)
       Joseph Duemer (Hoa Kỳ)
       Flicker, Corine  (Pháp)
       Nguyễn Thị Nhân Hòa (Việt Nam)
       Kraevskaya, Natalia (Nga)
       Nguyễn Hải Thanh (Việt Nam)
       Đào Tùng  (Việt Nam)
       Nguyễn Thanh Tùng (Việt Nam)
       Thư ký: Nguyễn Đặng Tuấn Minh
       Phone: (84) 936361133
       E-mail: minhndt@isvnu.vn
       1. Các bài nghiên cứu phải có nội dung khoa học mới, chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào.
       2. Bài báo có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, soạn trên máy vi tính, cách dòng, sử dụng font chữ Times New Roman.
       3. Tất cả các bài báo phải có không quá 5 từ khóa và một tóm tắt dài không quá 200 từ; các bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
       4. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: tên bài báo, tác giả, tên cơ quan của tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng địa chỉ cơ quan, e-mail, số điện thoại và số fax (nếu có) trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ dấu (kể cả với bài viết bằng tiếng Anh).
       5. Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được ghi trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy cách sau:
       + Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, năm xuất bản, trang đầu của bài báo. 
       Ví dụ: [1] C.E. Fee, C.J. Hadlock, Mannagement turnover across the corporate hierarchy, Journal of Accounting and Economics 37 (2004) 3.
       + Đối với các tài liệu là sách: tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. 
       Ví dụ: [2] Phạm Văn Chiến (2003), Lịch sử Kinh tế Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
       6. Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc bên cạnh.
       Kể từ khi thành lập Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế hóa đã xuất bản được 3 số qua các năm. Thông tin chi tiết về các công bố trên các số của Tạp chí truy cập tại đường links dưới đây:

       - Số 1, Năm 2014

       - Số 1, Năm 2013

       - Số 1, Năm 2012

       © 2013, Khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Bản quyền đã được bảo hộ.
       Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, lưu trữ, phổ biến thông tin nếu chưa được Nghiên cứu Quốc tế hóa cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, có thể sử dụng, sao chép độc bản các bài báo nhằm phục vụ mục đích học tập hoặc nghiên cứu có thể không cần xin phép. Việc sao chép các hình ảnh minh họa và trích đoạn bài báo phải được sự đồng ý của tác giả và phải trích nguồn đầy đủ. Việc sao chép với số lượng lớn nội dung tạp chí phải được Nghiên cứu Quốc tế hóa cho phép theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam. 
       Xin gửi bản thảo đến địa chỉ email của Tòa soạn (xem dưới đây). Tòa soạn không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng:
   
    - Nghiên cứu Quốc tế hóa,
    
   - Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội;
    
   - Tầng 4, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, 
    
   - Điện thoại: 04.35575992
       - E-mail: lapnt@vnu.edu.vn
Lên đầu trang