Đào tạo đại học, sau đại học toàn bộ bằng tiếng nước ngoài và nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ, góp phần cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên đi đầu trong ĐHQGHN theo hướng đào tạo và nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, có tính hội nhập cao đạt chuẩn quốc tế cao, đủ khả năng để xuất khẩu các sản phẩm giáo dục.

Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm và Hội nhập quốc tế.

"Học tập và sáng tạo cùng thế giới" 
Lên đầu trang