Danh mục tin tức

Lịch công tác tuần từ ngày 16.10.2017 đến ngày 20.10.2017

10/17/2017 8:38:22 AM
11_Cong Tac Tuan.jpg

THỨ HAI, 16.10.2017

11h30– Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp và làm việc với học giả GS. Dominique Guegan

Thành phần: Chủ nhiệm Khoa, PCNK. Trần Anh Hào, đại diện lãnh đạo Bộ môn KHXHKT&QL, đại diện lãnhđạo Phòng KHCN&HTPT, thư ký chương trình THHG, CV Nguyễn Vũ Anh.

Chuẩn bị: Phòng KHCN&HTPT

THỨ BA, 17.10.2017

16h00 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Làm việc với đại diện Trường ĐH East London (qua Skype)

Thành phần: Lãnh đạo Tổ đề án chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính, đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTPT, thư ký Tổ đề án

Chuẩn bị: Phòng KHCN&HTPT

16h00 –Phòng 710 nhà C – Khoa Quốc tế

Đại hội Chi bộ 3.

Thành phần: Chủ nhiệm Khoa, PCNK. Trần Anh Hào, toàn thể đảng viên Chi bộ 3, các quần chúng ưu tú.

THỨ TƯ, 18.10.2017

8h30  - Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp liên tịch Đảng uỷ, Ban Chủ nhiệm Khoa.

Thành phần: Đảng uỷ, Ban Chủ nhiệm Khoa

14h00 -  Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp rà soát đề án Troy, UEL

Thành phần: Chủ nhiệm Khoa, tổ đề án

Chuẩn bị: Thư ký tổ đề án

16h00 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp rà soát đề án DBA, chương trình đồng cấp bằng ĐHQGHN với Help, Keuka

Thành phần: Chủ nhiệm Khoa, tổ đề án

Chuẩn bị: Thư ký tổ đề án

THỨ NĂM, 19.10.2017

8h30 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp giao ban Quý IV.2017.

Thành phần: Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng – Phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

Chuẩn bị: Phòng TCHC

14h00 – Phòng đọc Thế giới Nga tầng 4 nhà G7

Hội thảo "A quantitative finance framework and actuarial framework for risk management"

Thành phần: PCNK. Nguyễn Văn Định, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Khoa, các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh quan tâm.

Chuẩn bị: Phòng KHCN&HTPT