Danh mục tin tức

Lịch công tác tuần 36 từ 09.10 đến 14.10.2017

10/12/2017 10:02:09 PM

11_Cong Tac Tuan.jpg


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 09.10.2017  ĐẾN NGÀY 14.10.2017


THỨ HAI, 09.10.2017


8h30– Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp về tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

Thành phần: Chủ nhiệm Khoa, PCNK. Trần Anh Hào, lãnh đạo Phòng ĐT&CTHSSV, Trưởng bộ phận tuyển sinh, Trưởng bộ phận CTHSSV, Trưởng phòng KHTC, ThS. Nguyễn Anh Tuấn.

Chuẩn bị: Phòng ĐT&CTHSSV.

11h00 – Hội trường tầng 1 Khách sạn Thể Thao

PCNK. Trần Anh Hào dự buổi gặp mặt nhân dịp 16 năm Làng sinh viên Hacinco đi vào hoạt động (10/10/2001 – 10/10/2017).

 

16h00 -  Trụ sở Tập đoàn CEO tầng 5 Phạm Hùng

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Quốc tế và CEO Group

Thành phần: Chủ nhiệm Khoa, đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng bộ phận Tuyển sinh, Trưởng bộ phận CTHSSV.

18h00 – Khách sạn Marriott

PCNK. Nguyễn Văn Định tham dự Lễ kỉ niệm 106 năm Ngày Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc của Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam

THỨ BA, 10.10.2017


14h00 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp rà soát công tác chỉnh sửa báo cáo kiểm định chương trình KT-PT – KT theo bộ tiêu chuẩn của CPA Australia

Thành phần: Tổ công tác thực hiện Baó cáo thẩm định theo Quyết định số 394/QĐ-KQT ngày 27.7.2017

Chuẩn bị: Trung tâm ĐBCL&KT

THỨ TƯ, 11.10.2017

 

14h00 –Phòng 710 nhà C – Khoa Quốc tế

Đại hội Chi bộ 2

Thành phần: PCNK. Trần Anh Hào, toàn thể đảng viên Chi bộ 2, các quần chúng ưu tú.

THỨ NĂM, 12.10.2017

 

8h30 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Hội ý Ban Chủ nhiệm Khoa

Thành phần: Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng phòng TCHC.

Chuẩn bị: Phòng TCHC

10h00 – Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp bàn về Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và Phòng Công tác HSSV

Thành phần: Chủ nhiệm Khoa, PCNK. Trần Anh Hào, Trưởng phòng TCHC, Trưởng – Phó Phòng ĐT&CTHSSV, Trưởng bộ phận Tuyển sinh, Trưởng bộ phận CTHSSV.

Chuẩn bị: Phòng TCHC

14h00 –Phòng họp tầng 2 nhà C – Khoa Quốc tế

Họp xét xử lý học vụ sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thành phần: Hội đồng xét học vụ, GVCN liên quan.

Chuẩn bị: Phòng ĐT&CTHSSV.