1.   PGS.TS Vũ Xuân Đoàn

  1. (2002) Gíáo trình chức năng và hình thái từ 
  2. (2001) Động từ- tính từ thông dụng có kèm theo giới từ tiếng Pháp

TS. Phạm Thị Liên

  1. Improvisation as Strategy: Building an Information Technology Capability. IN Donnellan, B., Larsen, T., Levine, L. & DeGross, J. (Eds.) The Transfer and Diffusion of Information Technology for Organisational Resilience. Boston, Springer, 2006. (Co-author)
PGS. TS Vũ Xuân Đoàn

[1] (1999) Cours de Grammaire du texte.
[2] (2000) Cours de morphologie 
[3] (2003) Analyse du discours sur le plan stylistique et pragmatique
[4] (2010) Cơ sở lý ;luận thực tiễn, mô hình và giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính bền vững của Trung tâm Đại học Pháp tại ĐHQGHN
[5] (2015) Những phương tiện và biện pháp tu từ tại nên tác động tâm lý trong phim truyện

TS. Phạm Thị Liên

[1] (2006-2008): Nghiên cứu về năng lực công nghệ thông tin của các doanh nghiệp tại Úc, về môi trường học trong các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp tại hai bang New South Wales và Victoria, Úc.
[2] (2006): Nghiên cứu độc lập về năng lực công nghệ thông tin của Bảo Việt Nhân thọ. Thực hiện: thu thập thông tin thông qua phỏng vấn và phiếu khảo sát, phân tích dữ liệu thu thập và viết báo cáo
[3] (2002): Tham gia dự án tư vấn Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
[4] (2006): Tham gia dự án nghiên cứu về quản lý quan hệ khách hàng (customer relationship management) của các doanh nghiệp Úc

TS. Nguyễn Trung Hiển

[1] (2003) .Quản trị Ngân hàng thương mại và Hội nhập quốc tế
[2] (2006). Dự án thành lập Công ty CP Chứng khoán

ThS. Chu Văn Hùng

[1] (2003) .Quản trị Ngân hàng thương mại và Hội nhập quốc tế
[2] (2006). Dự án thành lập Công ty CP Chứng khoán
ThS. Đoàn Anh Tuấn 

[1] (2013) Nghiên cứu về cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam 

PGS. TS Vũ Xuân Đoàn

[1] (2002) « Tu từ và dịch tu từ” ĐHQGHN
[2] (2003) » Hợp đồng thương mại quốc tế » KH&ĐS
[3] (2003) « Những yếu tố chủ quan và khách quan trong diễn ngôn» Ngôn ngữ N3.
[4] (2003) « Những vấn đề ngôn ngữ và dịch thuật trong dịch phim » Ngôn ngữ N4
[5] (2010)  « Analyse dé signifiants de connotation pour la traduction d’un film. » Synergie Pays Riverain du Mekong.
[6] (1999) « Vị trí của người phiên dịch trong giao tiếp đa kênh » Hội ngôn ngữ học VN
[7] (2000) «  Những thể hiện về sắc thái lịch sử, văn hóa, xã hội trong một số văn bản nghệ thuật của Pháp » ĐHNNHN
[8] (2001) «  Bàn về luận văn Thạc sỹ » ĐHNNHN
[9] (2002) « Des compétences linguistiques requises en formation continue » CREFAP.
[10] (2002) : «  Ngoại ngữ trong quá trình hội nhập, phát triển và giữ gìn bản sắc dân tộc » ĐHNN HN

ThS. Đỗ Phương Huyền

[1] (2014) : “Đầu tư và bán khống chỉ số S&P500 trong thời kỳ cấm bán khống, kinh nghiệm từ thị trường Mỹ
[2] Tạp chí Tài chính: (2014) : “ETFs và tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam” Tạp chí Tài chính

TS. Phạm Thị Liên

[1] Factors affecting brand loyalty: case study of X company, ICECH2015 - International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, Hanoi University of Science and Technology, 2015
[2] Đánh giá mở rộng thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng Việt Nam: Trường hợp Vinamilk, Tạp chí Khoa học: chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 4, 2014
[3] Assessing customer satisfaction and service quality: A Vietnamese case, VNU Journal of Science: Economics and Business, 30(2), 2014
[4] Service quality and customer satisfaction in internet providers: a case of Vietnam, POMS International Conference, NUS Singapore, 2014
[5] Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng dựa trên mô hình SERVPERF, Tạp chí Khoa học Thương mại, số 55/2013
[6] An Association between service quality and customer satisfaction: A Vietnamese context. The 2nd International symposium on operations management & strategy 2012 (ISOMS 2012), Tokyo, Japan, 2012
[7] The relationship between service quality and customer satisfaction - a case of a commercial bank in Vietnam, International conference on sustainable manufacturing and environmental management, Hanoi, 10/2012
[8] Marketing lan truyền và đề xuất ứng dụng trong kinh doanh tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 8/2011
Information Technology Resources and Business Performance: an Australian Context, Asia Pacific Management Review (APMR), 4(14), 2009. (Co-author)
[9] An Association between Organisational Learning and Information Technology Capability. European Applied Business Research Conference. Rothenberg ob der Tauber, Germany, Clute Institute for Academic Research, 2008 (co-author)
[10] Institution-management Approach to SOE Reforms: The Case of Vietnam, Paper accepted for the 13th Asian Pacific Decision Sciences Conference, 2008, Brisbane, Australia (co-author).
[11] Information Technology Capability, the Effects on Organisational Performance. Asia Pacific Management Conference. 2007, Melbourne, Australia. (co-author)
[12] Impact of Ownership and Competition in State-related Ownership Enterprises: The Case of Industrial Sector in Vietnam, 2007, Paper presented to the Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia. (co-author)
[13] Information Technology Resources and Organisational Performance. International Conference on Industrial Globalisation and Technology Innovation. Shanghai, China, 2007. (co-author)
[14] Building Information Technology Capability and Organisational Learning. Australian and New Zealand Academy of Management Conference 2006. Rockhampton, Queensland, Australia (co-author)
[15] Improvisation as Strategy: Building an Information Technology Capability. International Working Conference: The Transfer and Diffusion of Information Technology for Organisational Resilience - IFIP TC8 WG 8. 6, 2006, Galway, Ireland. (co-author)
[16] “Bảo hiểm Ngân hàng – Một kênh phân phối tiềm năng cho các công ty bảo hiêm”, Tạp chí Bảo hiểm, Số 1/2003, Hà nội.
[17] (2011): “Estimate the response of real output to monetary policy instruments shocks in Vietnam. “ Norwich Economics Papers, Volume 2

ThS. Nguyễn Đặng Tuấn Minh
[1] (1999) « Vị trí của người phiên dịch trong giao tiếp đa kênh » Hội ngôn ngữ học VN
[2] (2000) «  Những thể hiện về sắc thái lịch sử, văn hóa, xã hội trong một số văn bản nghệ thuật của Pháp » ĐHNNHN
[3] (2001) «  Bàn về luận văn Thạc sỹ » ĐHNNHN
[4] (2002) « Des compétences linguistiques requises en formation continue » CREFAP.
[5] (2002) : «  Ngoại ngữ trong quá trình hội nhập, phát triển và giữ gìn bản sắc dân tộc » ĐHNN HN
[6] (2014) Tại sao doanh nghiệp xã hội nên là lựa chọn cho sinh viên học chuyên ngành kinh doanh bắt đầu học về kinh doanh? Gợi ý từ hai dự án do sinh viên vận hành tại Việt Nam. Hội thảo. ICERI Seville, Tây Ban Nha, 2014
[6] (2013) Nghiên cứu tiềm năng triển khai hệ thống quản trị tri thức tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng tác giả. SKIMA International Conference, Chiangmai, Thailand. 2013
[7] (2012) Chính phủ điện tử trong xúc tiến thương mại và đầu tư: kết quả nghiên cứu từ website 63 trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư ở các tỉnh thành của Việt nam. 4th International Conference on Vietnamese studies. 2012.
[8] Hướng nghiệp và bài kiểm tra hướng nghiệp Career Key Test ở Việt Nam. “Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs," do Bahcesehir University, Thổ Nhĩ Kỳ và NBCC International.
[9] (2008) Phát triển dịch vụ chính phủ điện tử và mối tương quan với cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Đại học Ngoại Thương Hà Nội and Meiho Institute of Technology. Hanoi, Vietnam. 2008

ThS. Hoàng Kim Thu
[1] (2011): “Estimate the response of real output to monetary policy instruments shocks in Vietnam. “ Norwich Economics Papers, Volume 2 
TS. Đào Tùng

[1] Đào Tùng (2014) An Empirical Investigation of the Relationship Between Temporal Orientation and Consumer Innovativeness in the Case of Purchase of A Durable Goods, Internationalisation Studies, Vol.1, 2014.
[2] Đào Tùng (2011) Khái niệm Cảm nhận năng lực cá nhân : ứng dụng vào nghiên cứu trong hành vi tiêu dùng, Hội thảo quốc tế về Đóng góp của Khoa học xã hội và nhân văn vào sự phát triển kinh tế xã hội (Apports des sciences humaines et sociales au développement socio-économique), Hanoi 2011, (Tiếng Pháp).
[3] Đào Tùng et al. (2009) Nhận thức và phân tích hình ảnh của một khu vực kinh tế và một nghề: trường hợp nghề đánh bắt hải sản tại Châu Âu (Điều tra, phân tích định lượng và định tính). Thảo luận bàn tròn, đăng trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn: thực tế và triển vọng (Recherche interdisciplinaire en Sciences sociales et humaines: experiences et perspectives), Hafnoi, Vietnam 12/2009, (tiếng Pháp).
[4] Đào Tùng & Anne Julien (2006) Hành vi của nhân viên tiếp xúc khách hàng trong các giao dịch dịch vụ: trung thành hóa, hài lòng và niềm tin, Hội thảo quốc tế thường niên của Hiệp hội marketing Pháp lần thứ XXII (XXIIth International Conference of French Marketing Association), (Tiếng Pháp).
[5] Đào Tùng (2004) Nghiên cứu khái niệm Cảm nhận năng lực cá nhân trong lĩnh vực hành vi tiêu dùng: đề xuất thang đo, Hội thảo quốc tế thường niên của Hiệp hội marketing Pháp lần thứ XX (20th International Conference of French Marketing Association (AFM)) (tiếng pháp).
[6] Đào Tùng (2003) So sánh giữa người Việt Nam và Pháp về cách thức sử dụng thời gian: ứng dụng cho quản trị các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam , Revue Francophone de Gestion (Tạp chí Pháp ngữ về Quản lý), Số 1. (tiếng Pháp).

TS. Nguyễn Trung Hiển
[1] (2009) Nhận thức và phân tích hình ảnh của một ngành kinh tế và sự nghiệp: cá hải sản ở châu Âu (điều tra, số lượng và phân tích chất lượng) "Hội nghị KHXH&NV tại Hà Nội