Danh mục Sách - Giáo trình

[Sách - Giáo trình tiêu biểu của PGS.TS Nguyễn Hải Thanh]

--Giáo trình--

1. Đại số tuyến tính, đồng tác giả với Hoàng Xuân Toản, Nhà xuất bản Nông nghiệp,1991.
2. Toán ứng dụng, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005
3. Tối ưu hóa, NXB Bách Khoa, 2007
4. Các phương pháp toán kinh tế, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007
5. Vận trù học, NXB Nông nghiệp, 2008

--Sách chuyên khảo--

6. Ứng dụng CNTT trong ngành nông nghiệp, chủ biên đồng tác giả, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2005.


[Sách - Giáo trình tiêu biểu của PGS.TS Lê Trung Thành]

--Sách, Giáo trình--

1. Xử lý tín hiệu và lọc số, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2013
2. Kỹ thuật điện tử, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2013
3. Giáo trình An toàn và Bảo mật Thông tin, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 2014.

--Sách chuyên khảo--

4. Multimode interference structures for photonic signal processing: Modelling and Design, Germany Publisher, 2010
5.
Book chapter: All-Optical Signal Processing Circuits Using Multimode Interference Structures on Silicon Waveguides (in 4G Wireless Communication Networks: Design Planning and Applications). Denmark Publisher, 2013.