Danh mục các đề tài

[Các đề tài do PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng thực hiện]

1. Thiết kế, chế tạo hệ thống holter huyết áp điều khiển và thu thập dữ liệu từ xa qua kết nối GPRS

2. Xây dựng mạng cảm biến tích cực không dây nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ phát hiện cháy trong kho hàng

3. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đo, thu thập và truyền dữ liệu từ xa một số thông số cơ bản của bệnh nhân.

[Các đề tài do PGS.TS Lê Trung Thành thực hiện]

1. Nghiên cứu thiết kế bộ cảm biến môi trường dựa trên thiết bị giao thoa đa mode tích hợp quang (2010-2011), cấp cơ sở.

2. Thiết kế tối ưu bộ chuyển mạch toàn quang trên vật liệu Chalcogenide As2S3 (2009-2010), cấp cơ sở.

3. Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng mô hình chế tạo cảm biến quang tích hợp ứng dụng trong quan trắc môi trường (2012-2013), cấp cơ sở.

4. Nghiên cứu mạng viễn thông thế hệ sau NGN (2003-2004), cấp cơ sở.

5. Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo thông số giám sát môi trường phục vụ công tác cảnh báo từ xa, giảm nhẹ thiên tai trên cơ sở mạng cảm biến vô tuyến (2014-2015), đề tài cấp Bộ.

6. Nghiên cứu, thiết kế cấu trúc cộng hưởng  Fano và ứng dụng, đề tài của quỹ NAFOSTED.

7. Nghiên cứu, thiết kế cảm biến y sinh quang tích hợp sử dụng cấu trúc vi cộng hưởng trên ống dẫn sóng nano silic, đề tài cấp ĐHQG.

 

[Các đề tài do PGS.TS Nguyễn Hải Thanh thực hiện]

1. Mô hình toán tối ưu xác định cơ cấu cây trồng (1999-2000)
2. Xây dựng hệ phần mềm máy tính phục vụ giảng dạy và  nghiên cứu khoa học nông nghiệp (2001-2002)
3. Xây dựng hệ phần mềm máy tính phục vụ giảng dạy và  nghiên cứu khoa học nông nghiệp (2006-2007)
4.
Xây dựng phần mềm tính toán cho mô hình hàng chờ (2004)
5. Xây dựng phần mềm máy tínhhỗ trợ ra quyết định tập thể (2005)
6. Xây dựng Trung tâm thông tin – thư viện điện tử tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, do Ngân hàng Thế giới tài trợ (2000-2002)
7. Dự án Phát triển nguồn nhân lực CNTT cho Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, do Vụ Khoa học – Công nghệ (DTEC), Bộ Ngoại giao Thái Lan tài trợ (2005)
8. Dự án Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu nông nghiệp hiện đại trên cơ sở ứng dụng CNTT (2006-2010)

[Đề tài do TS Trần Thị Oanh thực hiện]

1. Xác định câu đồng nghĩa trong xử lý văn bản tiếng Việt (2015), chủ nhiệm - đề tài cấp cơ sở.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đào tạo dựa trên tiếp cận phân tích và khai phá dữ liệu dạy - học cùng thông tin phản hồi của sinh viên (01/2015-12/2016), thư ký - đề tài cấp ĐHQG Hà Nội.

3. Nghiên cứu, phát triển hệ thống lọc nội dung, hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn – an ninh thông tin trên mang Internet (2006-2009), thành viên - đề tài cấp Nhà nước.

4. Xếp hạng đối tượng và tích hợp vào máy tìm kiếm tiếng Việt (2007-2008), thành viên - đề tài cấp ĐHQG Hà Nội.

5. Mô hình trích chọn thông tin phát hiện thực thể và quan hệ ngữ nghĩa trên Web tiếng Việt (2006-2008), thành viên - đề tài nghiên cứu cơ bản Bộ KH&CN.