Danh mục tin tức

Quá trình phát triển

Bộ môn Đào tạo Dự bị (tên trước đây là Bộ môn Ngoại ngữ) được thành lập năm 2003. Hiện tại, Bộ môn Đào tạo dự bị có 16 giảng viên cơ hữu và 1 chuyên viên giáo vụ Bộ môn. Trong số 16 giảng viên,  2 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 12 có trình độ Thạc sĩ, và 1 giảng viên đang hoàn tất chương trình Thạc sĩ. Ngoài số giảng viên cơ hữu , Bộ môn quản lý hàng chục giảng viên nước ngoài đến từ Mỹ, Úc, New Zealand, Canađa, Philipin. Tham gia giảng dạy còn có các giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm của các trường đại học có uy tín tại Hà Nội như Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương, v.v.

Liên hệ

- Chủ nhiệm bộ môn: TS. Phạm Thị Thủy

- Phó chủ nhiệm bộ môn: ThS. Đỗ Hồng Liên

- Địa chỉ: Phòng 208, Toà nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 0435577899 (số máy lẻ 13) 

- Website: http://khoaquocte.vn/p/dtdb