Khoa Quốc tế bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

4/14/2017 3:32:22 PM
Ngày 13/4/2017, tại Hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2017, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã trao quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý. Theo đó, bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Tân giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính; bổ nhiệm TS. Đào Tùng giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý, TS. Nguyễn Thị Hồng Hanh giữ chức Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý; bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí; bổ nhiệm ThS. Đỗ Thu Hương giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển và ThS. Vũ Đình Dũng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.

 Bổ nhiệm cán bộ quản lý 2017.jpg

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế trao quyết định bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Khoa Quốc tế.

Các cán bộ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý lần này là những cán bộ được tín nhiệm, có năng lực và đã trải qua quá trình thử thách trước khi được giao nhiệm vụ mới. 

PGS.TS Lê Trung Thành - Chủ nhiệm Khoa Quốc tế - bày tỏ mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng chung tay, góp sức xây dựng Khoa Quốc tế phát triển vững mạnh.

Lên đầu trang