Danh Mục Thông Báo

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI về Công nghệ thông tin và Truyền thông

1/4/2018 1:58:49 PM
Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa đồng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” 

Thời gian: 27-28/7/2018
Địa điểm: thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa
Chủ đề của Hội thảo: Các hệ thống thông minh; An toàn thông tin; Mã nguồn mở; Điện toán đám mây; Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Các hệ thống nhúng; Thực tại ảo; Các hệ thống tích hợp; Công nghệ phần mềm; Công nghệ mạng và mạng không dây; Công nghệ tri thức và tính toán mềm; Xử lý ảnh và kỹ thuật video; Các công nghệ tính toán hiện đại; Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Tin –sinh học; Cơ sở toán học của tin học; Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội

Các mốc thời gian:
+ Gửi toàn văn báo cáo: 30//4/2018
+ Chấp nhận đăng kỷ yếu: 15/6/2018
+ Đăng ký tham dự: ngày 01-15/7/2018
+ Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 15/7/2018

Thông tin chi tiết về Hội thảo xem tại: http://hoithaoquocgiacntt.ac.vn/

Lên đầu trang