Danh Mục Thông Báo

Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

1/3/2018 10:36:52 AM
Trường Đại học Ngoại ngữ  - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. 

Thời gian (dự kiến): 8h00-17h00, ngày 10/4/2018

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung Hội thảo: nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học

Ngộn ngữ trình bày tại Hội thảo: tiếng Việt

Kỷ yếu Hội thảo: Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội


Lên đầu trang