Giảng viên

Chu Văn Hùng

Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lí
Phòng 209 nhà C Làng Sinh viên Hacinco - 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35573992 (33)
Email: hungcv@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn

Nguyễn Thị Thu Huyền |

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh 

- Phòng làm việc: Phòng 206, Nhà C, làng Sinh Viên Hacinco, Số 99 Ngụy Như, Kon Tum, HN 
- Điện thoại: 04.35575992, số máy lẻ: 13

Đỗ Thị Hồng Liên |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Lê Hoài Thu |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Chu Huy Anh

Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lí

Phòng 209 nhà C Làng Sinh viên Hacinco - 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35573992 (33)
Email: anhch@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn

Hiển thị 26 đến 30 trong 35 tin tức
Lên đầu trang