Giảng viên

Nguyễn Thị Lan Anh |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Ngô Dung Nga |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

ThS.Nguyễn Anh Tuấn |

Researcher
International School, Vietnam National University-Hanoi
Hacinco Student Village, 99 Nguy Nhu Kon Tum, Thanh Xuan, Ha Noi
Email: tuanna@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn
Tel: +84 435575992/ ext 13

Lê Hồng Vân

Giáo vụ Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lí
Phòng 209 nhà C Làng Sinh viên Hacinco - 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35573992 (33)
Email: vanlh@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn

Oanh Trần Thị

- Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Bộ môn: Khoa học tự nhiên và Công nghệ
- Địa chỉ: Tầng 3 nhà C, Làng sinh viên Hacinco, - 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại:
- Website: khoaquocte.vn
- Email: oanhtt@isvnu.vn

Hiển thị 11 đến 15 trong 36 tin tức
Lên đầu trang