Giảng viên

Shannon Xu

Name: Dr. Shannon Xu
Position: Assistant Professor      
Academic degree: Doctor
Email: 
Phone: 

| TS. Thomas L. Bradley

Name: Dr. Thomas Bradley

Position: Lecturer

Adress: Keuka College

Phone: 

Email: 

Nguyễn Thị Nhân Hòa |

Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Giảng viên
Phòng làm việc: Phòng 206, nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3 55 75 992 (số máy lẻ: 13)
Email: nguyenthinhanhoa@gmail.com
Website: khoaquocte.vn

Đặng Hồng Ngân |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Phạm Thị Tuyết Mai |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Hiển thị 6 đến 10 trong 36 tin tức
Lên đầu trang