Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong những đơn vị đào tạo công lập ở bậc đại học và sau đại học, tổ chức đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng trên cơ sở khung chương trình của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, có tính liên thông cao. Ngoài ra, Khoa Quốc tế cũng là đơn vị đi đầu thực hiện các chương trình đào tạo liên kết với các trường nước ngoài.

Các chương trình đang được tổ chức đào tạo tại Khoa bao gồm:

1. Các chương trình đào tạo đại học:

- 01 chương trình ngoại ngữ bổ sung:  Các lớp tiếng Anh từ cấp độ 1 đến cấp độ 5

- 03 chương trình đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng bao gồm:

+ Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Kế toán, phân tích và kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh)

- 05 chương trình liên kết đào tạo (LKĐT) do Trường ĐH nước ngoài cấp bằng bao gồm:

+ Quản lí do Trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ) cấp bằng

+ Kinh doanh (Kế toán) do Trường Đại học HELP (Malaysia) cấp bằng

+ Kế toán và Tài chính do Trường Đại học East London (Anh) cấp bằng

+ Kinh tế và Quản lí do Trường Đại học Paris-Sud (Pháp) cấp bằng

+ Bác sỹ Nha Khoa do Trường đại học Nantes (Pháp) cấp bằng

2. Các chương trình đào tạo sau đại học:

- 05 chương trình LKĐT thạc sĩ do Trường ĐH nước ngoài cấp bằng bao gồm:

- Quản trị kinh doanh (MBA) do Trường Đại học HELP (Malaysia) cấp bằng

- Quản trị kinh doanh (EMBA) do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) cấp bằng

- Quản lý thông tin (MIM) do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) cấp bằng

- Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm (Đông Nam Á) do Trường Đại học Nantes (Pháp) cấp bằng

- Marketing và Dự báo do Trường Đại học Nantes (Pháp) cấp bằng


so_do_DT_version2.jpg
Lên đầu trang