CNK 1.jpg

Chủ nhiệm Khoa PGS.TS. Lê Trung Thành


Tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Tiến sĩ tại Đại học La Trobe, Australia năm 2009, được phong Phó Giáo sư năm 2013. PGS.TS Lê Trung Thành đã công bố gần 70 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bài báo ISI và Scopus; là chủ biên của 4 sách chuyên khảo và giáo trình, trong đó có 1 sách chuyên khảo bằng tiếng Anh xuất bản ở CHLB Đức, 1 book chapter xuất bản ở Đan Mạch; chủ nhiệm 3 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp cơ sở; đã hướng dẫn thành công 15 luận văn thạc sĩ, 01 luận án tiến sĩ và hiện đang hướng dẫn nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ khác.


> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: +84-24 355 808 08 | +84-24-355 759 92 ext. 34

> Email: thanh.le@vnu.edu.vn| thanh.le@isvnu.vn
 PCN_Prof.Dinh.jpg

  Phó chủ nhiệm Khoa PGS.TS Nguyễn Văn Định


Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1989, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Boise Hoa Kỳ năm 1995, bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế Tài chính Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2001 và được phong Phó Giáo sư năm 2006. PGS.TS Nguyễn Văn Đinh nghiên cứu chuyên môn sâu về tài chính doanh nghiệp, đầu tư và thị trường chứng khoán, tài chính và ngân hàng, là tác giả của hơn 30 bài báo đăng các tạp chí trong và ngoài nước, chủ trì, thư kí và tham gia 05 đề tài khoa học cấp Bộ và tương đương; chủ biên, đồng chủ biên và tác giả của 05 giáo trình và sách chuyên khảo; là chuyên gia về cải cách hành chính, quản lí dự án, chính sách tiền tệ, cộng tác với các tổ chức tài chính quốc tế (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á), các nhà tài trợ (SIDA, NORAD, BTC…), các bộ ngành, các địa phương và các tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam; tham gia thình giảng ở Đại học Bemidji, MN, Hoa Kỳ năm 1997, là học giả sau tiến sĩ Fulbright tại Đại học Texas Austin Hoa Kỳ năm 2003 – 2004.


> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: 02435 588 222 (ext:26)

> Email: dinhnv@vnu.edu.vn| dinhnv@isvnu.vn.


 PCN Hao.jpg

Phó chủ nhiệm Khoa TS. Trần Anh Hào


Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Địa chất công trình và thủy văn tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mát-xcơ-va mang tên M. V. Lomonosov; nhận bằng Tiến sĩ ngành Địa chất và Khoáng vật tại trường đại học này năm 1998; đồng tác giả 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành ở LB. Nga; tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước; là Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN từ năm 2008 – 2013 .


> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: 024.35585599 (ext:28)

> Email: haota@vnu.edu.vn| haota@isvnu.vn


 Phó chủ nhiệm Khoa TS. Nguyễn Quang Thuận 

1- 1ThuanNQ1.jpg

 

 

 

 

 


Tốt nghiệp lớp kỹ sư tài năng Toán Tin- Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2004, TS. Nguyễn Quang Thuận tiếp tục học sau đại học tại trường Đại học Paul Verlaine Metz, cộng hòa Pháp nhận bằng thạc sĩ năm 2007 và tiến sĩ tin học năm 2010. Sau một năm postdoc ở trường Đại học kỹ thuật Freiberg, cộng hòa liên bang Đức, TS. Thuận trở về công tác tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và được bổ nhiệm làm trưởng Bộ môn Toán ứng dụng- Viện Toán ứng dụng và Tin học trước khi chuyển sang làm việc tại Khoa Quốc tế. 

Hướng quan tâm nghiên cứu của TS. Thuận là tối ưu ứng dụng, hệ hỗ trợ quyết định, các phương pháp thuật toán cho bài toán lớn trong kinh tế đời sống. TS. Thuận đã công bố hơn chục bài báo quốc tế, là chủ nhiệm của nhiều đề tài cấp cơ sở và thành viên chủ chốt của đề tài Nafosted. Hiện TS. Thuận đang hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh và một số học viên cao học.

 

> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: 024.35585599 (ext: 27)

> Email: thuannq@isvnu.vn

1. Phòng Tổ chức Hành chính
- Phó trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Phan Quang
- Phó Trưởng phòng: 1. ThS. Đặng Đức Trường
   2. ThS. Vũ Đình Dũng
- Liên hệ: Phòng 403b, Khoa Quốc tế, Toà nhà C, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
      Điện thoại: 02422187609; số nội bộ: 02435577899 (số máy lẻ 30)  
              Website: http://khoaquocte.vn/phong-to-chuc-hanh-chinh-i-5553
2. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển
- Trưởng phòng: TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa
- Phó trưởng phòng:  
- Liên hệ: Phòng 307, Khoa Quốc tế, Toà nhà C, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
      Điện thoại: 02435578509; số nội bộ: 02435575992 (số máy lẻ 29, 31)  
      Website: http://khoaquocte.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe-va-hop-tac-phat-trien-i-5555
3. Phòng Đào tạo  
- Trưởng phòng: TS. Mai Anh
- Phó trưởng phòng: + TS. Ngô Thanh Huệ 
          + ThS. Phan Thị Ngọc Hoa
- Liên hệ: Phòng 301, Khoa Quốc tế, Toà nhà C, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
       Điện thoại: 02422187609; số nội bộ: 02435577899 (số máy lẻ 32)
       Website: http://khoaquocte.vn/phong-dao-tao-va-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien-i-5554
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 
- Trưởng phòng: Kế toán trưởng. ThS. Nguyễn Thị Tân 
- Liên hệ: Phòng 204, Khoa Quốc tế, Toà nhà C, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
       Điện thoại: 02422187609; số nội bộ: 02435577899 (số máy lẻ 16)
       Website: http://khoaquocte.vn/phong-ke-hoach-tai-chinh-i-5577
5. Phòng Công tác học sinh sinh viên 
- Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trung Hiển
- Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Xuân Hoàn
- Liên hệ: Tầng 3, Khoa Quốc tế, Toà nhà C, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
       Điện thoại: 02422187609; số nội bộ: 02435577899 (số máy lẻ  23)
       Website: http://khoaquocte.vn/phong-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien-i-6153
1. Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý
- Phó chủ nhiệm bộ môn phụ trách: TS. Phạm Thị Liên
- Phó chủ nhiệm bộ môn: TS. Nguyễn Kim Oanh
- Liên hệ: Phòng 209, Toà nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0435577899 (số máy lẻ 33) 
Website: http://khoaquocte.vn/p/khxh
2. Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ
- Phó chủ nhiệm bộ môn phụ trách: TS. Phạm Thị Huệ
- Phó chủ nhiệm bộ môn: TS. Lê Đức Thịnh
- Phó chủ nhiệm bộ môn: TS. Trần Thị Oanh
- Liên hệ: Phòng 208, Toà nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0435579083
Website: http://khoaquocte.vn/p/khtn
3. Bộ môn Đào tạo dự bị
- Chủ nhiệm bộ môn: TS. Phạm Thị Thủy
- Phó chủ nhiệm bộ môn: ThS. Đỗ Hồng Liên
Phó chủ nhiệm bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Tố Hoa
- Liên hệ: Phòng 208, Toà nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0435577899 (số máy lẻ 13) 
Website: http://khoaquocte.vn/p/dtdb
1. Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
- Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
- Liên hệ: Tầng 3, Toà nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
         Điện thoại: 024. 37757992 (máy lẻ: 38)
Website: http://khoaquocte.vn/trung-tam-dam-bao-chat-luong-va-khao-thi-i-5561
 
Khoa Quốc tế hiện nay gồm 50 đảng viên, công tác ở 3 Chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí:
1. Bí thư Đảng ủy: PGS.TS. Lê Trung Thành
2. Phó Bí thư Đảng ủy: TS. Trần Anh Hào
3. Các ủy viên BCH Đảng bộ:
TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa- Đảng ủy viên, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển
TS. Đào Tùng- Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý
ThS. Nguyễn Phan Quang- Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức Hành chính
4. Liên hệ Văn phòng Đảng ủy: Đ/c Phan Quang
                 - Tầng 4, Nhà C, Khoa Quốc tế-ĐHQGHN, 99 Ngụy như Kontum, Thanh Xuân, Hà Nội
    - Điện thoại: +84-24-355 759 92 Ext. 30

Ban chấp hành Công đoàn Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí:
1. Chủ tịch công đoàn Khoa: ThS. Phan Thị Ngọc Hoa 
2. Phó chủ tích công đoàn Khoa: - TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa
     - ThS. Nguyễn Thị Hồng
3. Các uỷ viên ban chấp hành công đoàn:
1. Bà Lê Thị Sen - Uỷ viên 
2. ThS. Vũ Thị Bích Thuỷ - Uỷ viên 
3. Bà Lê Hồng Nhung - Uỷ viên 
4. TS. Nguyễn Thị  Hương Giang - Uỷ viên 

4. Thông tin liên hệ: 
Tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, Khoa Quốc tế, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35575992 ext. 25
  
1. Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh - Khoa Quốc tế hiện có trên 1300 đồng chí. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên gồm 15 đồng chí:
- Bí thư Đoàn thanh niên: Trần Đỗ Bảo Châu
- Phó bí thư Đoàn thanh niên: Nguyễn Song Linh
2. Cơ cấu Ban chấp hành Đoàn gồm có 04 ban:
- Ban Tổ chức và Tuyên huấn
- Ban Truyền thông
- Ban Phong trào
- Ban Hỗ trợ sinh viên 
3. Cơ cấu Đoàn Khoa Quốc tế gồm 04 Liên chi đoàn:
- LCĐ Chương trình IB-Dự bị
- LCĐ Chương trình Keuka
- LCĐ Chương trình Help
- LCĐ Cán bộ
4. Đoàn Khoa gồm 05 câu lạc bộ phong trào và học thuật:
- CLB Tình nguyện (Fanpage: https://www.facebook.com/Clbtinhnguyenkqt?fref=ts)
- CLB Âm nhạc Ishuffle (Fanpage: https://www.facebook.com/ishuffleband?fref=ts)
- CLB Truyền thông (Fanpage: https://www.facebook.com/truyenthongkqt?fref=ts)
- CLB Hỗ trợ học tập Isupport (Fanpage: https://www.facebook.com/iSupport.ISVNU?fref=ts)
5. Thông tin liên hệ
- Văn phòng Đoàn Thanh niên: Phòng 509, nhà C, Làng SV HACINCO
- Điện thoại:  (+84) 24 5577 274 
- Email: vpdoankqt@isvnu.vn

Lên đầu trang