Chương trình Thu hút học giả của Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN (gọi tắt là Chương trình) ra đời với mục đích phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ của các học giả đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chương trình đồng thời giúp tăng cường chỉ số hội nhập quốc tế của ĐHQGHN nói chung và Khoa Quốc tế nói riêng, tạo động lực, môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Khoa, tiếp nhận chuyển giao công nghệ giảng dạy, nghiên cứu tiên tiến, quản trị đại học của nước ngoài, tăng cường tỷ lệ giảng viên đến từ các trường đại học uy tín nước ngoài giảng dạy tại Khoa. Nội dung chi tiết của Chương trình được trình bày ở phần tiếp theo.
       Tầm nhìn
       Đến năm 2020, Chương trình trở thành Trung tâm trao đổi học giả Việt Nam - Quốc tế đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu tại Việt Nam, đặt tại ĐHQGHN đồng thời thiết lập mạng lưới học giả quốc tế tham gia hợp tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại ĐHQGHN.
       Mục đích
       - Chương trình được thành lập với mục đích là phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ của các học giả đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục đích này sẽ được thực hiện thông qua ba mục tiêu cụ thể như sau:
       - Thu hút và xây dựng mạng lưới học giả có tầm nhìn và trình độ quốc tế, là nguồn nhân lực thúc đẩy chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Khoa Quốc tế nói riêng và ĐHQGHN nói chung.
       - Tăng cường kênh ngoại giao học giả, kết nối với các mạng lưới nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới khác, hỗ trợ các giảng viên, cán bộ, sinh viên có cơ hội tiếp xúc với nghiên cứu học thuật quốc tế.
       - Thúc đẩy chuyển giao công nghệ giảng dạy, nghiên cứu tiên tiến, quản trị đại học của nước ngoài.
       Định hướng hoạt động
       Chương trình dự kiến sẽ tập trung vào 4 nhóm hoạt động chính sau đây:
       Hợp tác giảng dạy
       Các học giả của Chương trình tham gia giảng dạy toàn bộ thời lượng một học phần hoặc phối hợp giảng dạy cùng giảng viên Khoa Quốc tế trong các chương đào tạo triển khai tại Khoa. Việc tổ chức giảng dạy được thực hiện với phương châm khuyến khích giảng viên của Khoa Quốc tế tham gia cùng soạn bài giảng và giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên. Trong quá trình này, sinh viên, học viên và giảng viên Khoa Quốc tế sẽ trải nghiệm những phương pháp làm việc, cách tiếp cận mới hiện đang được áp dụng tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài.
Để phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động này, các học giả của Chương trình sẽ được ưu tiên sắp xếp giảng dạy những môn học mới hoặc đòi hỏi cập nhật phương pháp làm việc, kiến thức mới một cách thường xuyên hoặc những học phần mà hiện nay ở Việt Nam còn thiếu nguồn giảng viên có trình độ cao, đáp ứng tốt yêu cầu của học phần và của Chương trình.
       Hợp tác nghiên cứu khoa học
       Chương trình sẽ kết nối các học giả tham gia với các nhóm nghiên cứu của Khoa Quốc tế để hợp tác nghiên cứu chung và đồng công bố bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus có địa chỉ Khoa Quốc tế. Hoạt động này sẽ góp phần tăng cường số lượng và chất lượng các nhóm nghiên cứu của Khoa Quốc tế. Giảng viên Khoa Quốc tế sẽ có cơ hội tiếp cận với những hướng nghiên cứu mới nhất, với những phương pháp và cách tiếp cận hiện đại, tiên tiến và học hỏi thêm kinh nghiệm không chỉ trong nghiên cứu mà còn trong kinh nghiệm công bố bài báo quốc tế. Các học giả cũng sẽ là cầu nối giữa Khoa Quốc tế với các dự án nghiên cứu lớn có nguồn tài trợ quốc tế: học giả tham gia Chương trình sẽ là chủ nhiệm đề tài hoặc đồng chủ nhiệm đề tài, Chủ trì là Khoa Quốc tế. Chương trình sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, seminar chuyên đề, tạo cơ hội cho các học giả tham gia trong chương trình cũng như các học giả, giảng viên, nhà nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và cơ hội hợp tác trong giới học giả.
       Hợp tác chuyển giao công nghệ
       Hoạt động chuyển giao công nghệ trong Chương trình được tiến hành thông qua việc mời các học giả hợp tác xây dựng nội dung bài giảng, chương trình đào tạo, ngành đào tạo mới; tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm, phòng học công nghệ cao; thực hiện các seminar, chương trình tập huấn cho giảng viên, đặc biệt là các giảng viên trẻ sử dụng công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại trong giảng dạy, nghiên cứu; tham gia hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, nghiên cứu khoa học sinh viên.
       Các hoạt động hợp tác khác
       Chương trình cũng hướng tới việc thông qua phát huy nguồn thông tin, mối quan hệ với các học giả quốc tế để xúc tiến trao đổi sinh viên, học viên: tìm cơ hội thực tập/học bổng trao đổi cho sinh viên, học viên Khoa Quốc tế và thu hút sinh viên, học viên quốc tế đến học tập ngắn hạn/dài hạn tại Khoa.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Chức danh

1.

PGS.TS.  Phùng Xuân Nhạ

Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Trưởng ban

2.

PGS.TS. Lê Quân

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Trưởng ban

3.

GS.TS. Nguyễn Đức Khương

Phó Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và nghiên cứu, Trưởng Khoa Kinh tế - Tài chính, Học viện Quản lý và Quản trị Kinh doanh Paris, Trường ĐH Paris XII, Pháp

Phó Trưởng ban

4.

PGS.TS. Nguyễn Hiệu

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

5.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu

Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

Ủy viên

6.

PGS.TS.  Lê Trung Thành

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

Ủy viên

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Chức danh

1.

PGS. TS. Lê Trung Thành

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

Trưởng ban

2.

TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển, Khoa Quốc tế

Phó Trưởng ban

3.

PGS. TS. Nguyễn Hiệu

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN

Thành viên

4.

PGS. TS. Vũ Văn Tích

Trưởng ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN

Thành viên

5.

TS. Mai Anh

Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Khoa Quốc tế

Thành viên

6.

Ông Đinh Đức Long

Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Quốc tế

Thành viên

7.

ThS Nguyễn Thị Tân

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Khoa Quốc tế

Thành viên

8.

TS.  Đào Tùng

Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý, Khoa Quốc tế

Thành viên

9.

TS. Nguyễn Thị Nhân Hòa

Chủ nhiệm Bộ môn Đào tạo Dự bị, Khoa Quốc tế

Thành viên

10.

PGS.TS.  Nguyễn Thanh Tùng

Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Quốc tế

Thành viên

11.

Bà Đinh Thanh Hương

Trường Đại học Paris XII, Pháp

Thư ký

12.

ThS Phạm Xuân Hoàn

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển, Khoa Quốc tế

Thư ký

       Danh sách các học giả dự kiến mời cộng tác giảng dạy tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN trong năm 2016


       1. GS. TS. Nguyễn Đức Khương - Giảng viên tài chính kiêm Trưởng Khoa Kinh tế - Tài chính, Học viện Quản lý và Quản trị Kinh doanh Paris, Trường ĐH Paris XII, CH. Pháp. GS Nguyễn Đức Khương là Học giả đồng thời là Phó Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và nghiên cứu Chương trình Thu hút học giả. Năm 2015, Giáo sư được Dự án RePEc (Research Papers in Economics) bầu chọn trong nhóm 200 nhà kinh tế hàng đầu thế giới chọn ra từ 20.490 nhà kinh tế có xuất bản trong vòng 10 năm trở lại đây.

       Profile: http://nguyenduckhuong.com/index.php/en/

       2. TS. Sabri Boubaker hiện đang công tác tại Khoa Kế toán, Tài chính và Luật, Champagne School of Management Groupe ESC Troyes, Pháp.
       Profile: https://ideas.repec.org/f/pbo295.html

       3. PGS. TS. Michael C S Wong công tác tại Trường Đại học City Hong Kong, là chuyên gia ở khu vực Châu Á trong lĩnh vực quản lí rủi ro ngân hàng 
       Profile: https://www.cb.cityu.edu.hk/staff/efmcw103

       4. TS. Pham Thu Phương, Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Đại học Adelaide, Australia. 
       Profile: http://www.adelaide.edu.au/directory/thuphuong.pham

       5. TS. Nguyễn Cao Cường – Giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính, Khoa Thương mại và Kinh doanh Nông nghiệp, Khoa Hệ thống Doanh nghiệp và Tài chính, Đại học Lincoln University, New Zealand.
       Profile: http://goo.gl/3lHvi1

       6. TS. Gazi Salah Uddin giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Kinh tế kĩ thuật và Quản lí, Thụy Điển.
       Profile: https://ideas.repec.org/e/pud12.html

       7. GS. TS. Sarath Delpachitra công tác tại Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Flinders, Australia. Ông đã từng tham gia vào nhiều vị trí cao cấp trong các doanh nghiệp nhà nước tại Australia và làm tư vấn cho các tổ chức quốc tế như Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia, Tổ chức Lao động Thế giới, và là thành viên các hiệp hộ nghề nghiệp như Fellow of Finsia (F-Fin), CPA – Australia và AFA (Hiệp hội các nhà tư vấn Tài chính)
       Profile: http://www.flinders.edu.au/people/sarath.delpachitra

       8. GS. TS. Fumihiko Adachi tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Hitotsubashi và hiện đang công tác tại Đại học Kinjo Gakuin, Nhật Bản. Ông là chuyên gia trong các lĩnh vực Thương mại Quốc tế, Định giá marketing trong nông nghiệp, Phân tích thống kê

       Profile: http://intermasterecon.wix.com/phdeconcmu#!lecturers/c1fny

       9. GS. TS. Ian S Burnett – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia.

        Profile: http://www.uts.edu.au/staff/ian.burnett

       10. TS. Nguyễn Tiến Vinh – Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Dân dụng và Mội trường, Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia.

       Profile: http://www.uts.edu.au/staff/tien.nguyen

       11. GS. TS. Eryk Dutkiewicz – Trưởng Khoa Truyền thông và Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia.
        Profile: http://www.uts.edu.au/staff/eryk.dutkiewicz

       12. TS. Nguyễn Điệp - Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia.

       Profile: http://www.uts.edu.au/staff/diep.nguyen

       13. GS. TS. Le Van Cuong - Giáo sư giảng dạy tại Trường Kinh doanh IPAG và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu VCREME, Cộng hòa Pháp.

       Profile: http://vcreme.edu.vn/wp-content/uploads/2014/03/cv_anglais2.pdf

       13. GS. Kouretas Georgios – Giảng viên lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế và Kinh doanh Athens, Hy Lạp. GS. là Giám đốc Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh từ 2012 đến nay.

       Profile: http://www.aueb.gr/pages_en/faculty/faculty_en_short.php?facid=1192
Lên đầu trang