Danh Mục Thông Báo

Chương trình tập huấn về sở hữu trí tuệ cho cán bộ giảng viên

12/25/2018 9:17:22 AM
Khoa Quốc tế tổ chức Buổi tập huấn về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng viên. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30-17h00, thứ Sáu, ngày 4/1/2019

2. Địa điểm: Phòng 203, nhà E, làng Sinh viên Hacinco

3. Nội dung
- Các quy định về sáng chế
- Thủ tục đăng ký sáng chế
- Hướng dẫn viết mô tả sáng chế
- Hướng dẫn tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế
- Thực hành

4. Diễn giả: Cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ


Các thầy, cô và các anh, chị quan tâm tới tham dự vui lòng đem theo laptop để thực hành.
Lên đầu trang