Bộ môn Khoa học công nghệ

ThS.Nguyễn Anh Tuấn |

Researcher
International School, Vietnam National University-Hanoi
Hacinco Student Village, 99 Nguy Nhu Kon Tum, Thanh Xuan, Ha Noi
Email: tuanna@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn
Tel: +84 435575992/ ext 13

Oanh Trần Thị

- Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Bộ môn: Khoa học tự nhiên và Công nghệ
- Địa chỉ: Tầng 3 nhà C, Làng sinh viên Hacinco, - 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại:
- Website: khoaquocte.vn
- Email: oanhtt@isvnu.vn

Thanh Tùng Nguyễn

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Mobile: 0962 988 600

Email: tungnt@isvnu.vn

Thịnh Lê Đức

Lê Đức Thịnh


Học hàm/Học vị: TS
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn
Phòng làm việc: 408-409, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: thinhld@isvnu.vn
Điện thoại:0163.899.6815


Nhật Minh Phạm

Học vị: ThS
Chức vụ: Giảng viên
Phòng 406, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Hiển thị 1 đến 5 trong 7 tin tức
Lên đầu trang