Bộ môn Đào tạo dự bị

Nguyễn Thị Nhân Hòa |

Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Giảng viên
Phòng làm việc: Phòng 206, nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3 55 75 992 (số máy lẻ: 13)
Email: nguyenthinhanhoa@gmail.com
Website: khoaquocte.vn

Đặng Hồng Ngân |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Phạm Thị Tuyết Mai |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Nguyễn Thị Lan Anh |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Ngô Dung Nga |

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Phòng 206, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:04.35575992/số máy lẻ 13

Hiển thị 1 đến 5 trong 16 tin tức
12 3 4 Sau >>
Lên đầu trang