Ấn tượng Khoa Quốc tế năm 2017

1/8/2018 3:02:32 PM
Năm 2017 kết thúc với nhiều điều đặc biệt dành cho Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Năm 2017 kết thúc với nhiều điều đặc biệt dành cho Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hãy cùng xem lại những con số đầy ý nghĩa của năm 2017. 

Hãy cùng chào đón năm 2018 với niềm tin và hy vọng cho một năm mới nhiều thành công mới.

1 - Info tong ket 2017.jpg\Lên đầu trang